Våre produkter

Vi leverer en rekke ulike produkter og komplette løsninger.

DIGITAL FARTSSKRIVER

EU besluttet allerede i 1998 å innføre bruken av digital fartsskriver. Digital fartsskriver ble innført på alle fartsskriverpliktige kjøretøy i Europa fra 1. mai 2006. I Norge ble krav om digital fartsskriver på alle ”fartsskriverpliktige kjøretøy” innført fra 9. desember 2006. I dag er det kun digital fartsskriver som brukes på nye kjøretøy.

Illustrasjon av en digital fartsskriver

Hensikten med digital fartsskriver

Hensikten med digital fartsskriver er å forenkle bruken av fartsskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet, forbedrer sjåførens arbeidsmiljø, og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Til det digitale fartsskriversystemet hører også 4 ulike fartsskriverkort. Forskjellige typer informasjon lagres på sjåførens personlige kort og i den digitale fartsskrivers minne.

De fire typer fartsskriverkort, som utstedes av Statens Vegvesen:

Sjåførkort (personlig kort) – dette kan bestilles/fornyes via nettsiden til Statens Vegvesen
Bedriftskort (firma) – her må søknad fylles ut og tas med til din nærmeste SVV-avdeling. Søknadsskjema for Bedriftskort
Kontrollkort (myndigheter)
Verkstedkort (godkjent mekaniker/verksted)

Sjåførkortet kan kontrolleres av myndighetene ved at de benytter et kontrollkort. Bedriftskortet brukes for å beskytte firmaopplysninger i fartsskriveren og for å få ut data fra fartsskriveren. Alle fartsskrivere skal være låst til din firma sitt bedriftskort. Fartsskriverens data kan overføres til transportbedriften ved hjelp av bedriftskortet og en downloadkey eller automatisk trådløst via DLD. Verkstedkortet brukes av de godkjente fartsskriververksteder for installasjon og kalibrering av de digitale fartsskrivere.

 

VÅRT Fartsskriververkstedet på Berger

Autorisert fartsskriververksted

Alle våre verkstedtjenester er nå samlet under ett tak på Berger. Vi utfører lovpålagt 2-årskontroll, montering/demontering av fartsskriver, montering av DLD (automatisk nedlastning), ryggekamera, alkolås og dashbord kamera.

Analoge fartsskrivere

Det finnes fremdeles kjøretøy med analoge fartsskrivere ute på veiene. Vårt instrumentverksted utfører reparasjoner på disse, men vi minner om at de kun må demonteres av et autorisert fartsskriververksted før de eventuelt sendes til oss for reparasjon. Ved innsendelse for reparasjon skal vårt returskjema fylles ut og sendes inn.

Lett adkomst for store kjøretøy – du ser oss fra E6!

Velkommen som kunde hos oss – vår kunnskap står til din disposisjon!

NEDLASTING AV FARTSSKRIVERDATA

Regelverket sier at du skal laste ned kjøretøy- og sjåførkortdata minimum hver 28.dag. Vi har to løsninger som holder deg godt innenfor dette regelverket. 

Manuell nedlasting med DLK Pro S

DLK Pro S – Download Key er en praktisk løsning for nedlastning og mellomlagring av data. Med Download Key kan digitale fartsskrivere og sjåførkortdata lastes ned raskt og effektivt, overføres og arkiveres på din PC eller i et analyse og arkiveringssystem som f.eks. TIS-Web.
Den integrerte sjåførkortleseren gjør at du kan laste ned sjåførkortdata direkte til enheten. DLK Pro S må tilkobles i en ledig USB port i din PC for overføre data enkelt
og sikkert. Berøringsskjermen viser nedlastede filer, påminnelser om kommende nedlastinger, batteristatus og minnekapasitet. Filene som lastes ned er krypterte slik at du må inn i et arkiverings og analyse system for å kunne får ut fornuftig informasjon. 

Manuell nedlasting med Download Key fra kjøretøyets fartsskriver til analyseprogrammet TIS WEB

Automatisk nedlasting med DLD®II

DLD II er vår enhet for automatisk nedlastning av sjåførkort og fartsskriverdata. Enheten monteres i kjøretøyet og dataene overføres videre inn i TIS-Web hver 14. dag. En tidsbesparende, trygg og enkel løsning. Data fra alle fartsskrivere i firmaets eide, leide og leasede kjøretøy, samt sjåførkortene disponert i disse, skal lastes ned minimum hver 28. dag. Regelverket krever at alle dataene må oppbevares på en trygg og sikker måte i minimum 12 måneder. Dataene skal videre analyseres og sjåførene må informeres regelmessig om eventuelle brudd på regelverk.

Navnet kommer av Remote Down Load Device = fjernnedlastningsenhet. DLD®II er en GPRS-basert kommunikasjonsenhet som mottar og sender data fra den digitale fartsskriveren.

Hva må til for å benytte DLD®II?

Enheten kan benyttes på kjøretøy som har digital fartsskriver DTCO1381 versjon 1.3a eller nyere med aktiv CAN2. Enheten leveres ferdig konfigurert med integrert SIM-kort med eget abonnement for datatrafikk hvor kostnaden er inkludert i månedsavgiften, inklusiv «roaming» i utlandet. Det kreves også at kunden sender oss et Bedriftskort i samme nummerserie som det de selv benytter. Dette må stå fast i server hos Fartskriver AS for at nedlastede data skal finne veien inn i TIS-Web.

RYGGEKAMERA

Ryggekamera gir økt sikkerhet ved rygging og mange firmaer stiller i dag krav om ryggekamera for å få tillatelse til å kjøre inn på deres områder for å laste/losse varer osv.

MTB Cameras leverer mange ulike typer ryggekamera med nødvendig tilbehør. Sjekk gjerne ut nettsiden deres.

Kontakt oss på tlf. 23 37 84 00 og be om hjelp til å finne riktig løsning for ditt kjøretøy!

ALKOLÅS

Hva er alkolås?

Alkolås er et verktøy for å redusere alkoholrelaterte trafikkulykker og fremme trafikksikkerhet på veien. Det er en teknisk enhet av høy kvalitet som vanligvis kobles til tenningssystemet, og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille.

Alkolåsen består av et håndsett og en elektronisk boks (relé). På håndsettet er det et munnstykke som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, vil kjøretøyet ikke kunne startes.

Kilde:
 vegvesen.no

Regler og hensikten med bruk av alkolås

I Norge er det krav om alkolås i alle busser og minibusser som er registrert i landet etter 1. januar 2019 og som driver persontransport mot vederlag.
Innen utgangen av 2023 vil dette også gjelde kjøretøy registrert før 1. januar 2019. Disse kjøretøyene må da få ettermontert alkolås eller tas ut av drift innen 31. desember 2023. Formålet er å bedre sikkerheten til passasjerer og generelt i trafikken. 

Alkolåsen måler utåndingsluften til føreren og forhindrer at kjøretøyet kan startes dersom alkohol registreres.
Synlig bruk av alkolås i transportbransjen gir økt tillit.

Ta kontakt med oss ved spørsmål og tilbud på alkolås.

Dignita alkolås

Årlig kalibrering

Årlig kalibrering av enheten kan utføres av våre teknikere i vårt verksted rett nord for Skedsmokorset.

Velkommen!

Sikker og pålitelig kontroll