Innføring av ny plombe

Viktig informasjon vedr. innføring av ny plombe grunnet leveringsproblemer.

Statens Vegvesen har nå endelig kommet med en avklaring ifm. innføring av ny type plombe.
Er en kortfattet oppsummering av vedtaket som er fattet:

HOVEDREGEL

  • Ny type plomber med T-logo skal    f.o.m. 01.03.2022 benyttes på smarte (4.0) fartsskrivere.
  • Gammel type plombe skal benyttes på analoge og førstegenerasjons (3.0) digitale fartsskrivere

Som en følge av vanskelig leveringssituasjon på ny plombetype tillater Statens Vegvesen midlertidig bruk av eldre plomber under gitte forutsetninger:

  • Det tillates at kjøretøy med smart (4.0) fartsskriver og som har førstegangs kalibrering eller toårs-kontroll før 1. juli 2022, blir utstyrt med eldre plombe.
  • Dersom eldre plombe benyttes på smart (4.0) fartsskriver neste kalibreringsdato settes manuelt til 28.02.2024 – altså kjøretøyet må få byttet til ny plombe med T-logo innen 28. februar 2024.
  • Kun kjøretøy som utelukkende benyttes i nasjonal transport, kan benytte eldre plomber på smarte fartsskrivere.
Viktig melding i forbindelse med innføring av ny plombe. Ny type plombe smartskriver
Tilbake
Kontakt oss!


    eller ring oss på 23 37 84 00 :)