Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

Arbeidsgiver skal planlegge kjøringen din. Slik at du som sjåfør kan følge kjøre- og hviletid og bruke fartsskriveren korrekt.  Arbeidsgiver har ikke lov til å betale utfra kjørt distanse eller antall pakker du plukker opp på ruten. Da dette kan sette trafikksikkerheten i fare eller friste deg til å bryte kjøre- og hviletidsregelene.  

Forpliktelsene fremgår av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EU) 165/2014. 

sjåfør kjøre- og hviletid

Lovpålagt oppfølging

Alle arbeidsgivere med kjøretøy som faller inn under kjøre- og hviletids forskriften er pliktig til å laste ned alle data fra kjøretøy og sjåførkort jevnlig. Disse dataene skal lagres på en sikker måte i ett år etter at de er registrert. 

Du skal jevnlig analysere den dataen som lastes ned. Det gir deg god oversikt på eventuelle avvik, og det gjør det lettere for deg som arbeidsgiver å ta tak med en gang.

Vi har manuelle og automatiske løsninger for dette. Samt en gjeng med dyktige konsulenter som kan ta denne oppfølgingen med sjåførene for deg. Se litt lengre ned på siden hva de sier om løsningen vår.

Oppbevares i ett år

Alle registrerte opplysninger om kjøre- og hviletid, kjøretøy og utskrifter fra digital fartsskriver må oppbevares i ett år i tilfelle kontroll fra myndighetene.  Diagramskiver, utskrifter og annen dokumentasjon fra kontroller utstedt fra kontrollmyndighetene skal også oppbevares i ett år.

Du kan måtte dokumentere en tre måneders periode en eller annen gang iløpet av de siste 12 mnd. Legger du til deg gode vaner for å ha dette på stell allerede nå forenkler det prosessen den gangen du får kontroll. 

Myndighetene liker også å se at man har ting i orden. 

Noen tilbakemeldinger

Q