Farts- eller kjøre- og hviletidsbot?

Del på Facebook
Del på LinkedIn

Hva velger du? Farts- eller kjøre- og hviletidsbot?

Myndighetene har nå endelig bestemt seg alle fotobokser i 60 sonen vil nå fortløpende oppdateres.

De vil nå i tillegg til fart også ta en automatisk kjøre- og hviletidskontroll. På lik linje som det bileier for en fartsbot i altinn ved en fartsovertredelse målt i fotoboks vil nå også bileier og sjåfør få forelegget for kjøre- og hviletids overtredelser levert på samme måte. Som vi kjenner fra endringene i september 2020 får automatisk bileier/arbeidsgiver dobbel sats av hva en sjåfør blir bøtelagt for.


DSRC
Myndighetene forteller at grunnen til at de har valgt fotoboksene i 60 sonen er fordi programvaren som er ettermontert ikke klarer å hente ut kjøre- og hviletidsdata i høyere fart. Vi har vært med på testingen, og vi leverer programvaren til fotoboksene – som igjen snakker med våre systemer. 
 

Da kan du velge, fartsbot eller kjøre-og hviletidsbot?

Bøtesatsene finner du her;  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-26-963/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

trafikkskole

Kjør hensynsfullt – ha en fin 1.april! 

×
×

Handlekurv