Legge inn tillegg?

Når du gjør som lover og regler ber deg om – å ta ut sjåførkortet når du forlater kjøretøyet for dagen. Så spør fartsskriveren deg om du vil legge inn tillegg, eller om du har hvilt siden sist. 

Hva er egentlig rett å gjøre da?


fartsskriver leder krokbil

Hva sier lovverket?

Alle kjøretøy som er omfattet av kjøre- og hviletider skal ha fartsskriver. Og sjåføren skal bruke diagramskive eller sjåførkort. 
Alle sjåfører er pålagt å betjene fartsskriveren slik at registrering av tidsperioder og alle nødvendige opplysninger blir registrert riktig. Det gjelder kjøring, annet arbeid, tilgjengelighetstid, avbrudd i arbeidet, pause eller hvile.  I tillegg til start og stopp land! 

 

pargagraf

Forordning (EF) 561/2006 om kjøre- og hviletid
Artikkel 6 – NB! NYTT FRA 01.11.2022

5En fører skal registrere som «annet arbeid» all medgått tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 4 bokstav e), og all tid benyttet til kjøring i kommersiell hensikt av et kjøretøy som ikke omfattes av denne forordningens virkeområde, samt registrere all «tid føreren står til rådighet», som definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/EF, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 165/2014(4) . Denne registreringen skal legges inn enten manuelt på en diagramskive eller på en utskrift, eller ved bruk av manuelt registreringsutstyr på en fartsskriver.

Enkelt forklart.

Du SKAL registrere alt annet arbeid hos alle arbeidsgivere. Har du hvilt siden sist, og det første du gjør er å sette deg i kjøretøyet er saken klar. Du godkjenner at du har hvilt siden sist.  Starter du feks. med en time lossing/lasting skal denne registreres som annet arbeid før du begynner å kjøre. Står sjåførkortet ditt i kjøretøyet fra dagen før er det viktig at du endrer aktivitet til annet arbeid. Kommer myndighetene på kontroll og ser at fartsskriveren din står i hvile, da blir det smekk! 

Ikke så farlig tenker du kanskje?

«Kontrolløren vet ikke hva jeg gjør i løpet av en dag» , «Jeg må gjøre det sånn, eller så har jeg ikke nok kjøretid»
«Har aldri gjort det før, hvorfor starte» . Det er ganske synlig i systemene kontrolløren og vi bruker. Ved en bedriftskontroll feks. så skal all data hentet ut fra kjøretøy- og sjåførkort være likt det du har registrert på timelisten din.  Viser sjåførkortet ditt 6 timer med hvile, og to timer med kjøring er det noe som ikke stemmer. 

Her har vi to fine eksempler. Sjåføren på første bildet her registrerer godt.

Rødt viser kjøring, blått viser annet arbeid og grønt viser hvile. Det hadde vært helt perfekt om sjåføren i tillegg hadde bekreftet at han hadde hvilt siden sist når han setter inn kortet sitt.

Da blir alle 24 timene i døgnet fylt ut med informasjon.

tillegg eksemep1

Denne sjåføren har satt inn kortet sitt mandag 2.august rundt klokken 12. 

Utfordringen her er at sjåføren for det meste kun registrering kjøring og hvile. 
Rødt er kjøring, blått viser annet arbeid og grønt hvile. 

Oppsummeringen viser at han har 2 timer og 48 minutter med kjøring og annet arbeid 5.august. Stemmer det med timelisten?

eksempel2

Konklusjonen er at du alltid skal legge inn tillegg!

Usikker på hvordan ? Kontakt oss gjerne!

Tilbake
Kontakt oss!


    eller ring oss på 23 37 84 00 :)