Nyhetsbrev verksted 1/23

Hei,

Her finner du viktig informasjon til deg som driver og/eller jobber på et autorisert fartsskriververksted.
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!

Bilde av Workshop Tab 2

Workshop Tab 2

Det er nå kommet ny og forbedret Workshop Tab til bruk på fartsskriververksteder, Workshop Tab 2. Denne er klar til utsendelse omgående og har følgende forbedringer:

 • Større og mer robust skjerm
 • Bedre berøringsskjerm i ulike forhold,
  for eksempel i regn og ved hanskebruk
 • Større internt minne
 • Raskere og mer stabil prosessor
 • Mer stabil Bluetooth-tilkobling
 • Utskiftbar kortleser

Ta kontakt med verksmester jonas.munkelien(a)fartskriver.no for tilbud.

Lisens 4.8.X

Lisens 4.8.X tar over fra lisens 4.7.X. Denne kan forventes i slutten av februar og inneholder forbedringer som:

 • Forbedret funksjon for digital lagring av teknisk data
 • Enklere måling av W/L. Krav om å legge inn ny L-verdi, den gamle kommer ikke opp automatisk
 • Fartsskriverbytte er nå lagt inn som et alternativ i kalibreringsveiviseren for å forenkle prosessen
 • I versjon 4.8 blir DTCO-feil fargekodet og sortert i henhold til feilens alvorlighetsgrad
 • «Create vehicle image»-funksjonen er ytterligere forbedret, og man kan nå kategorisere bilder, for eksempel til kalibreringen eller manipulasjonssjekken
 • I Versjon 4.8 er det nå mulig å slå på LED-lyset på baksiden av enheten for å få bedre lys ved scanning av plomben m.m.
 • Det er satt inn en kontroll av serienummeret til DSRC-antennen. Denne kontrollerer om serienummeret som er lagt inn i fartsskriveren er det som faktisk tilhører DSRC-antennen
 • Forbedring av feilmelding i SealBase. Ved feilmelding vil du nå få opp forklaring på hva som er grunnen til at du ikke kan lagre
 • Det er satt inn en kontroll av VIN (rammenummer). Denne kontrollerer at det er tastet inn 17 tegn, som er den internasjonale standarden. Dette fordi det ofte gjøres feil ved førstegangskalibrering

4.8.X-lisens er inkludert for de som har serviceavtale.

VDO kurs dame som forklarer
Illustrasjon av lastebil på et fartsskriververksted

Viktig informasjon fra Statens Vegvesen

Fartsskriververksteder må i dag betale et gebyr til Statens Vegvesen for gjennomført tilsyn hos seg. Dette gebyret har hjemmel i forskrift om fartsskriververksteder § 27 og utgjør i dag kr. 12 880,-. 

Statens Vegvesen foreslo i egen gebyrhøringen høsten 2022 å redusere dette gebyret til kr. 8 270,- med virkning fra 1. januar 2023. Begrunnelsen for forslaget om reduksjon av tilsynsgebyret var at Statens Vegvesens tilsyn med fartsskriververksteder i dag er vesentlig effektivisert og mindre tidskrevende, og en ny kostnadsriktig vurdering viser at gebyret bør være på kr. 8 270,-. 

Under høringen påpekte imidlertid Finansdepartementet at gebyret ikke kan endres uten videre gjennom en endring i forskriften. Forslag om reduksjon av gebyret må meldes inn som en del av de årlige budsjettrundene. Det medfører at gebyret for tilsyn inntil videre forblir uendret. Statens vegvesen jobber videre for reduksjon av denne gebyrsatsen i forbindelse med de årlige budsjettrundene, og jobber for at gebyret blir redusert ved neste mulige anledning. 

Forhandler-web avvikles

Illustrasjon av mann med ropert foran en snakkeboble med teksten viktig melding

Forhandler-web avvikles med umiddelbar virkning og erstattes av siden Verkstedinfo. Her finner du all informasjon du tidligere fant i forhandler-web.

Feilkoder VDO

Illustrasjon av mann med ropert foran en snakkeboble med teksten viktig melding

Usikker på hva feilkodene du får opp i din fartsskriver betyr? 
Her finner du oversikt over alle feilkoder i VDO-fleet.

 

Behov for faglig påfyll?

Illustrasjon av mann som holder kurs

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll. 

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler. Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00