Nyhetsbrev 2/23

Hei,

Her finner du nyttig informasjon til deg som arbeider som kjøreleder eller sjåfør av tunge kjøretøy. 
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!
Illustrasjon av en fartsskriver og en datamaskin

Viktig regelendring i forskrift om kjøre- og hviletid

1.november 2022 kom det flere endringer i forskriften som omhandler kjøre- og hviletid. Den ene er denne:

Artikkel 6.5:

En fører skal registrere som «annet arbeid» all medgått tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 4 bokstav e), og all tid benyttet til kjøring i kommersiell hensikt av et kjøretøy som ikke omfattes av denne forordningens virkeområde, samt registrere all «tid føreren står til rådighet», som definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/EF, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 165/2014(4). Denne registreringen skal legges inn enten manuelt på en diagramskive eller på en utskrift, eller ved bruk av manuelt registreringsutstyr på en fartsskriver.

4.e:

«annet arbeid»: alle aktiviteter, unntatt «kjøring», som er definert som arbeidstid i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 2002/15/EF, herunder ethvert arbeid for samme eller en annen arbeidsgiver, innenfor eller utenfor transportsektoren.

I praksis vil det si at alt annet arbeid skal registreres i fartsskriveren, ikke bare etter siste fulle døgn eller ukehvil slik regelen har vært tidligere.  
For at du som er ansvarlig for oppfølgingen av kjøre- og hviletid enkelt skal kunne følge opp dette kan du bruke rapporten som heter
“ Sjåførens aktiviteter – graf»:

Graf fra VDO Fleet over sjåførens aktiviteter

I denne grafen får du enkelt oversikt over hver sjåfør og hvilke aktiviteter som er registrert i løpet av arbeidsdagen.

  • rødt = kjøring 
  • blått = annet arbeid
  • grønt = pause/hvile
  • gult = tilgjengelighetstid

Da kan du som ansvarlig for sjåførene enkelt sjekke om dette stemmer med arbeidsplaner og timelisten til sjåføren. Stemmer det for eksempel at sjåføren som er registrert i grafen kun har jobbet i 4 timer og 14 minutter 13. desember? Og hadde sjåføren fri 14. desember?

Husk at ALT annet arbeid skal registreres i fartsskriveren. 

Vi holder kurs i fartsskriverbruk, både via Teams, hos oss på Berger eller ute hos bedrift. Her viser vi korrekt bruk av fartsskriveren og hvordan vi skal etterregistrere tillegg.  Send oss en mail på hei (a) fartskriver.no om du ønsker kurs!

Våre kunder deler sine

HISTORIER

Illustrasjon av PC med VDO Fleet ikoner

Trygt bevarte fartsskriverdata og egen konsulent som følger opp sjåfører

Aktiv Veidrift AS er en av våre kunder som har erfart verdien av å ha automatisk nedlasting og oppfølgingstjeneste av sine fartsskriverdata. Økt fokus og bedre på kontroll på kjøre- og hviletid gjør at rutinene forbedres og arbeidet kan gjøres mer lønnsomt. 

Fordelen med oppfølgingstjenesten fra Fartskriver er at vi får hjelp med de tingene vi strir med når det gjelder kjøre- og hviletid. I tillegg behøver vi ikke tenke på at vi gjør feil som vi ikke vet om. Aldri har vi hatt så gode rutiner for kjøre- og hviletid som vi har nå.

NÅ 75,- pr. sjåfør i måneden
  • Fast transportkonsulent
  • Samlet bruddrapport til kjøreleder
  • Elektronisk bruddbrev til alle sjåfører
  • Veiledning til korrekt bruk av fartsskriver
  • Ved bedriftskontroll hjelper vi deg uten ekstra kostnad
Kampanjepris

Følger du opp dine sjåfører på kjøre- og hviletid?

Vi er best i bransjen på oppfølging av kjøre- og hviletidsreglement.
Med en oppfølgingsavtale hos oss kan du være trygg på at dine fartsskriverdata blir behandlet på en sikker måte, samt at vi følger opp både kjøreleder og alle sjåfører månedlig.

Alle med oppfølgingsavtale hos oss får sin faste transportkonsulent hos oss, som i tillegg til å følge opp månedlig, bistår med løpende spørsmål du måtte ha. Vi hjelper deg også ved en potensiell bedriftskontroll – uten ekstra kostnad.

Ønsker du et tilbud tilpasset din bedrift?
Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med et produkt tilpasset dine behov. 

Send oss mail på hei (a) fartskriver.no eller ring oss på tlf. 23 37 84 00.

Behov for faglig påfyll?

Illustrasjon av mann som holder kurs

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll. 

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler. Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00