Hva gjør du ved en foretakskontroll?

Hva er en foretakskontroll/tilsynsbesøk?

Tilsyn gjennomføres for å kunne veilede virksomhetene og gi råd om forbedringer og for å kontrollere at virksomhetene etterlever gjeldende regelverk innenfor kjøre- og hviletid og arbeidstid i vegtransport på en korrekt og god måte. Tilsynsbesøk kan være meldt på forhånd eller komme uanmeldt. Ved varslet tilsyn tar Statens Vegvesen kontakt på forhånd for å avtale et tidspunkt. Som regel kontrolleres en tre-måneders periode i løpet av siste kalenderår. 

Kilde: vegvesen.no

Hvorfor får min bedrift tilsyn?

Ofte får bedrifter tilsyn etter tilfeldig utvelgelse. Mange får også tilsyn etter at det er oppdaget avvik ved Statens Vegvesens utekontroller, og de ønsker å se nærmere på bedriftens lovpålagte oppfølging av kjøre- og hviletid med tilhørende dokumentasjon. 

Det kan også være at Statens Vegvesen på ulike måter har oppdaget avvik hos sjåfører/ansatte som gjør at bedriften får tilsyn.

 

EUs mobilitetspakke

1.november 2022 trådte EUs mobilitetspakke del 1 i kraft i Norge. Den inneholder nye regler om kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve. 

Noen av de nye reglene er at fartsskriveren nå skal brukes til å kontrollere løyve og kabotasje, og det er nå innført krav til løyve for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt mellom 2500 kg og 3500 kg.
Les mer om EUs mobilitetspakke på  vegvesen.no.

Vi forenkler ditt tilsyn

Som oppfølgingskunde hos oss hjelper vi deg uten ekstra kostnad  dersom du har fått varsel om tilsyn av din bedrift fra Statens Vegvesen. 

Vi hjelper selvfølgelig alle som har behov, men da mot et vederlag.

Nysgjerrig på hva det vil si å være oppfølgingskunde hos oss?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om kjøre- og hviletid.

Kundeservicemedarbeider med våre produkter

Hva vi kan bistå med:

 • Ta over dialogen med Statens Vegvesen, enklere for begge parter
 • Bistår med dokumenter som skal fylles ut og overleveres Statens Vegvesen som er tilgjengelig for oss, feks:
  • Kjøre- og hviletidsdata
 • Veilede kunden i hvilken annen dokumentasjon som skal overleveres States Vegvesen, feks:
  • Filer for kjøretøy og sjåførkort
  • Timelister
  • Arbeidsavtaler
  • Diverse dokumentasjon, f.eks ferjekjøring, unntakskjøring, innleide sjåfører og kjøretøy m.m.