Nyhetsbrev 3/23

Hei,

Her finner du nyttig informasjon til deg som arbeider som kjøreleder eller sjåfør av tunge kjøretøy. 
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!

Viktig regelendring i forskrift om kjøre- og hviletid, start- og stoppland

I 2022 kom det flere endringer i forskriften som omhandler kjøre- og hviletid. En av disse er at fører skal legge inn nasjonalitetsmerket for landet føreren kjører inn i etter å ha passert en medlemsstats grense, i tillegg til nasjonalitetsmerkene for landene der den daglige arbeidstiden begynte og sluttet. Forordningen i kjøre- og hviletidsheftet til Statens Vegvesen ser slik ut: 

Artikkel 34 – Bruk av sjåførkort og diagramskiver 

«6 f) Nasjonalitetsmerkene for landene der den daglige arbeidstiden begynte og sluttet. Føreren skal også legge inn nasjonalitetsmerket for landet føreren kjører inn i etter å ha passert en medlemsstats grense, i begynnelsen av sin første stopp i den medlemsstaten. Den første stoppen skal finne sted på nærmest mulige stoppested ved eller etter grensen. Når passeringen av en medlemsstats grenser skjer på en ferge eller et tog, skal føreren legge inn landets nasjonalitetsmerke i ankomsthavnen eller på ankomststasjonen.» (Paragrafen gjelder analoge fartsskrivere)

«7. Føreren skal legge nasjonalitetsmerkene for landene der den daglige arbeidstiden begynte og sluttet, inn i den digitale fartsskriveren. Fra 2. februar 2022 skal føreren også legge inn nasjonalitetsmerket for landet føreren kjører inn i etter å ha passert en medlemsstats grense, i begynnelsen av sin første stopp i den medlemsstaten. Den første stoppen skal finne sted på nærmest mulige stoppested ved eller etter grensen. Når passeringen av en medlemsstats grenser skjer på en ferge eller et tog, skal føreren legge inn landets nasjonalitetsmerke i ankomsthavnen eller på ankomststasjonen.». Medlemsstatene kan kreve at førere av kjøretøyer som utfører transport på deres territorium, føyer mer detaljerte geografiske spesifikasjoner til nasjonalitetsmerket, forutsatt at medlemsstatene har gitt Kommisjonen melding om disse detaljerte geografiske spesifikasjonene innen 1. april 1998. Det skal ikke være nødvendig for førere å legge inn opplysningene nevnt i første ledd dersom fartsskriveren automatisk registrerer stedsbestemmelsesdata i samsvar med artikkel 8.»

Kjenner du som arbeidsgiver til dine plikter?

Som arbeidsgiver er du og ditt foretak ansvarlig for foretakets førere/sjåfører. I kjøre- og hviletidsheftet til Statens Vegvesen kapittel VI, under artikkel 33 finner vi godt forklart hva dette innebærer. Vi tar for oss et lite utdrag:

Artikkel 33 – Transportforetakenes ansvar

«1. Transportforetakene skal være ansvarlige for å sikre at førerne har fått tilstrekkelig opplæring og anvisninger når det gjelder riktig funksjon for fartsskrivere, uansett om de er digitale eller analoge, skal foreta regelmessig kontroll for å sikre at førerne bruker fartsskriverne på riktig måte og skal ikke treffe direkte eller indirekte tiltak som kan oppmuntre førerne til misbruk av fartsskriverne.»

 «3. Transportforetakene skal være ansvarlige for overtredelser av denne forordning som er begått av foretakenes førere eller av førere som står til rådighet for foretakene.»

Les hele kjøre- og hviletidsheftet her:

Klikk på ikonet for å følge lenken

Bruddbrev med graf

I VDO Fleet har du mange forskjellige rapporter som generer informasjon til deg som forenkler din oppfølging av kjøre- og hviletid, arbeidstid for yrkessjåfører og andre innenfor vegtransport, samt korrekt bruk av fartsskriveren.

Våre transportkonsulenter og sjåførene vi følger opp foretrekker grafen “Bruddbrev med graf”.
Her får du en oversikt over når bruddet har skjedd, hvilken kategori og alvorlighetsgrad bruddet tilhører. Grafen viser deg 24 timers perioden bruddet har oppstått i.

Denne rapporten gir deg en enkel oversikt over bruddene, og bruker man de flere ganger er det enklere og enklere å se hvorfor bruddet har oppstått.

  • rødt = kjøring 

  • blått = annet arbeid

  • grønt = pause/hvile

  • gult = tilgjengelighetstid

Husk at ALT annet arbeid skal registreres i fartsskriveren. 

Trenger du et kurs i korrekt bruk av fartsskriver?

Vi holder kurs i fartsskriverbruk, både via Teams, hos oss på Berger eller ute hos bedrift. Her viser vi korrekt bruk av fartsskriveren og hvordan vi skal etterregistrere tillegg.  Send oss en mail på hei (a) fartskriver.no om du ønsker kurs!

Våre kunder deler sine

HISTORIER

Lettere og tryggere med automatisk nedlasting

Gulventreprenøren har vært kunde hos Fartskriver siden 2017. De har 14 faste sjåfører og 13 biler – alle med automatisk nedlasting av fartsskriver- og sjåførkortdata. 
I tillegg til løsningen med automatisk nedlasting har de sin egen transportkonsulent hos Fartskriver AS som følger opp bedriften og sjåførene ihht til kjøre- og hviletid og arbeidstidsdirektivet.

Vi har benyttet andre løsninger og systemer tidligere, men de har ikke fungert for oss. Fordelen med Fartskrivers løsning er at den passer til alle de forskjellige bilene vi har. Alt er mye lettere med automatisk nedlasting. Dataene lastes ned slik de skal, oppbevares trygt og forsvinner ikke.

Livet blir enklere med automatisk nedlasting

Visste du at det er mulig å få lastet ned data automatisk fra fartsskriveren?

Ved å montere en automatisk nedlastningsenhet, en DLD, til din fartsskriver vil data fra både sjåførkort og fartsskriver lastes automatisk inn i VDO Fleet. Dette forenkler hverdagen, og sikrer deg at du til en hver tid har all data du trenger. Da slipper man å tenke på nedlasting hver 28. dag.

Merk at en DLD må monteres på et autorisert fartsskriververksted,
f.eks på vårt verksted på Berger.

Ønsker du et tilbud tilpasset din bedrift?
Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med et produkt tilpasset dine behov. 

Send oss mail på hei (a) fartskriver.no eller ring oss på tlf. 23 37 84 00.

Behov for faglig påfyll?

Illustrasjon av mann som holder kurs

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll. 

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler. Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00

Tilbake
Kontakt oss!


    eller ring oss på 23 37 84 00 :)