Nattarbeid

Nattarbeid eller ikke nattarbeid...

Har det noe å si når jeg starter eller avslutter arbeidsdagen?

Med våren blir dagene lengre og nettene kortere. Det kan derfor være fristende å strekke ut arbeids- og/eller kjøretiden, enten til å vare lenger om kvelden eller å starte tidligere om morgenen.

Vær derfor oppmerksom på at arbeid som pågår i tidsrommet mellom kl. 21 og 06 er beregnet som nattarbeid, ref. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS).  Dette betyr at hvis du for eksempel starter arbeidet kl. 05.59 vil hele skiftet ansees som nattarbeid, og gjennomsnitts arbeidstid skal ikke overstige åtte timer, ref.  § 5.8, §10, §12 og §17.

Så ja, tidspunktet vi starter eller avslutter arbeidsdagen har noe å si!
Selv om våren gir oss mer dagslys, må vi huske å respektere forskriften når det gjelder nattarbeid og arbeidstid.

Ønsker du flere tips og råd om kjøre- og hviletid, arbeidstid for yrkessjåfører eller korrekt bruk av fartsskriver?

Du finner flere innlegg om aktuelle temaer på vår forside.