Nyhetsbrev 8/23

Hei,

Her finner du nyttig informasjon til deg som arbeider som kjøreleder eller sjåfør av tunge kjøretøy. 
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!

Forskrift om arbeidstid for yrkessjåfører

Forskrift om arbeidstid (FATS) regulerer arbeidstiden for alle yrkessjåfører. Den er utformet for å sikre at du som yrkessjåfør opererer under forhold som ivaretar både din sikkerhet og trivsel, samtidig som den bidrar til trygg og effektiv transport av varer og passasjerer. 

Fartsskriveren bidrar med å registrere sjåførens arbeidsdag og registrerer brudd på kjøre- og hviletidsreglementet, inkludert FATS. Data fra fartsskriveren skal lastes ned hver 28. dag og arbeidsgiver/kjøreleder er pliktig å følge opp sine sjåfører. Arbeidsgiver er pålagt å informere sine sjåfører om eventuelle brudd på de forskjellige regelverkene etter at fartsskriverdata er nedlastet. Det er viktig at registreringene i fartsskriver skal stemme overens med timelister, som vil si at all kjøring, annet arbeid og pauser skal registreres gjennom dagen.  

Les hele forskriften på vegvesen.no

Synes du det er utfordrende å følge opp dine sjåfører etter regelverket? Vi kan hjelpe deg!

Vi vet at lovpålagt oppfølging kan være tidkrevende, samt at det krever god innsikt i regelverket. Vi tilbyr en tjeneste der vi overtar oppfølgingen av dine sjåfører med alt det innebærer. Les mer om vår tjeneste Lovpålagt oppfølging.

Tid for skolestart

Nå har alle landets barn igjen startet opp skolehverdagen etter sommerferien. Mange av disse barna ferdes langs trafikkerte veier og mange av disse for første gang.  

Dessverre vet vi at det kan oppstå uheldige eller farlige situasjoner langs skoleveien. Vi oppfordrer derfor alle som er ute og kjører på veiene til å vise ekstra hensyn til våre minste og mykeste trafikanter. 

Trenger du en oppfriskning av regelverk og korrekt bruk av fartsskriver?

Vi holder kurs i fartsskriverbruk, både via Teams, hos oss på Berger eller ute hos bedrift. Her viser vi korrekt bruk av fartsskriveren og hvordan man skal etterregistrere tillegg.  Send oss en mail på hei(a)fartskriver.no om du ønsker kurs!

YSK - nå tilbyr vi både grunn- og etterutdanning

Illustrasjon av mann ved siden av en lastebil

Se våre neste YSK-kurs her:

YSK Grunnutdanning

Drømmer du om et liv som yrkessjåfør er det et krav fra myndighetene å gjennomføre YSK Grunnutdanning.  Kurset går over 140 timer og er fordelt på fem moduler. 

Les mer om Grunnutdanningen her.

YSK Etterutdanning

Kjører du buss, minibuss, lastebil eller vogntog mot vederlag,
må du hvert 5. år ta YSK-kurs etterutdanning for å praktisere som yrkessjåfør. Etterutdanningen går over 5 undervisningsdager, tilsammen 35 timer.

Les mer om Etterutdanningen her.

Interessert?
Send oss mail på
hei(a)fartskriver.no
eller ring oss på tlf. 23 37 84 00.

YSK-etterutdanning nå kun kr. 5000,-

Prisen gjelder kun kurs ut 2023.

Behov for annet faglig påfyll?

Illustrasjon av mann som holder kurs

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll. 

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler. Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00

Tilbake
Kontakt oss!


    eller ring oss på 23 37 84 00 :)