Nyhetsbrev 2/24

Hei,

Her finner du nyttig informasjon til deg som arbeider som bruker VDO Fleet, er kjøreleder eller sjåfør av tunge kjøretøy. 
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!

Bruker du fartsskriveren korrekt?

Registrering i fartsskriveren skal vise all den tiden arbeidstakerne står til arbeidsgivers disposisjon. Den skal altså vise reell arbeidstid eller faktisk utførte arbeidstimer. Oversikten skal vise hvilken dag og til hvilke tidspunkt det er arbeidet, antall timer som er arbeidet, overtid og hvor mye av arbeidsdagen som utgjør pauser. 

Det skal legges inn start- og sluttland daglig. Det skal også legges inn tillegg ved kortinnsett og registreres hva du har gjort siden siste kortuttak.

Lurt å huske på:​

 • Pausemodus skal kun benyttes ved pause
 • Annet arbeid benyttes ved lasting og lossing
 • Tilgjengelighetstid benyttes dersom man ikke har arbeid, men venter på arbeid
 • OUT benyttes kun dersom man har unntakskjøring eller kjøretøyet er på verkstedet
 • Husk å legge inn start- og sluttland ved kortinnsett og kortuttak

Ref. lovendring i nov. 22:

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006

Artikkel 6

 1. En fører skal registrere som «annet arbeid» all medgått tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 4 bokstav e), og all tid benyttet til kjøring i kommersiell hensikt av et kjøretøy som ikke omfattes av denne forordningens virkeområde, samt registrere all «tid føreren står til rådighet», som definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/EF, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 165/2014(4). Denne registreringen skal legges inn enten manuelt på en diagramskive eller på en utskrift, eller ved bruk av manuelt registreringsutstyr på en fartsskriver.

Hvordan registrere start- og sluttland?

 1. Når sjåføren legger inn tillegg ved kortinnsett bekreftes startland. Ved kortuttak bekrefter man sluttland
 2.  Om sjåføren lar sjåførkortet sitt stå i fartsskriveren må han/hun legge inn start- og sluttland manuelt i menyen. 

Behov for en oppfriskning av regelverk og korrekt bruk av fartsskriver?

Vi holder kurs i fartsskriverbruk, både via Teams, hos oss på Berger eller ute hos bedrift. Her viser vi korrekt bruk av fartsskriveren og hvordan man skal etterregistrere tillegg.  Send oss en mail på hei(a)fartskriver.no om du ønsker kurs!

Velkommen til FAGKVELD tirsdag 9. april kl. 18.30

Vi gjentar suksessen og inviterer deg til vår gratis fagkveld for deg som jobber som yrkessjåfør, er kjøreleder, arbeider med fartsskrivere eller er generelt interessert i kjøre- og hviletid, bruk av fartsskrivere m.m. 

Endelig program er ikke helt klart, men vi har åpnet for påmelding:

Båsum Boring as

Les hva vår kundereferanse Båsum Boring sier om forholdet til Fartskriver, og hvorfor de anbefaler alle å ha oppfølgingsavtale.

Vi forholder oss til regelverket på en annen måte enn tidligere. Det er arbeidsavlastende, og bidrar til å holde kompetansen til sjåførene på et høyt nivå.

Hva en oppfølgingsavtale med Fartskriver kan løse for deg

Er du usikker på om du har full kontroll på gjeldende regelverk i forhold til kjøre- og hviletid, samt arbeidstid for sjåfører?
Da er en OPPFØLGINGSAVTALE med en av våre transportkonsulenter perfekt for deg:

 • Vi er alltid oppdatert på regelverket rundt bruk av fartsskriver
 • Vi hjelper deg med analyse og arkivering av nedlastede data
 • Vi kan rapportering i forhold til eventuelle brudd
 • Vi gir forslag til forbedringer blant både sjåfører og transportforetak

La våre transportkonsulenter hjelpe deg med dette, de er fagfolk og eksperter på regelverket 
– så kan du bruke tiden din på andre oppgaver for bedriften.

Nysgjerrig på oppfølgingsavtale? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for å avdekke dine behov og gi deg et uforpliktende tilbud.

YSK etterutdanning kun kr. 7 500,-

Illustrasjon av mann ved siden av en lastebil

Kjører du buss, minibuss, lastebil eller vogntog mot vederlag,
må du hvert 5. år ta YSK-kurs etterutdanning for å praktisere som yrkessjåfør. 

Etterutdanningen går over 5 undervisningsdager, tilsammen 35 timer.

YSK - hvor lenge er det siden sist?

Vi tilbyr et YSK-kurs der hovedvekten ligger på praktisk læring,
og våre dyktige instruktører sørger for lærerike kursdager. Våre instruktører har lang bransjeerfaring og kjenner godt til sjåførenes hverdag og utfordringer. Kurset holdes innendørs i nye lokaler og med nytt utstyr,  med unntak av brannøvelse og kjøring på vei.

Kurs bookes direkte i vårt nettløsning ved å velge det kurset du ønsker: 

Se våre neste YSK-kurs her:

Behov for annet faglig påfyll?

Illustrasjon av mann som holder kurs

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll. 

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler. Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00