Nyhetsbrev 3/24

Hei,

Her finner du nyttig informasjon til deg som arbeider som kjøreleder eller sjåfør av tunge kjøretøy. 
Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no hvis du har spørsmål knyttet til informasjonen under. God lesing!

Arbeidstidsforskriften / FATS

Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) utgjør en betydelig del av regelverket som styrer arbeidsvilkårene for yrkessjåfører innen veitransportsektoren. Forskriften er utformet for å fremme sikkerhet og effektivitet i transport av varer og passasjerer ved å fastsette klare rammer for arbeidstid, kjøretid, hviletid og pauser for sjåførene.

En viktig del i overholdelse av FATS er bruken av fartsskrivere i kjøretøyene, som automatisk registrerer detaljer om sjåførenes arbeidsdag. Dette inkluderer kjøretid, annet arbeid og hviletider, som alle bidrar til å sikre at sjåførene ikke overskrider de lovlige arbeidstidsgrensene og at de får nødvendig hvile.

Data fra fartsskriveren, som skal lastes ned og analyseres hver 28. dag, bidrar til etterlevelse av FATS og tilhørende regelverk.

Automatisk nedlasting

Laster du ned data fra fartsskriveren manuelt? Gjør jobben enklere med automatisk nedlasting!

FATS tar for seg arbeidstid utover selve kjøringen. Dette er spesielt relevant for sjåfører som ikke primært fyller sin arbeidsdag med kjøring, men heller med andre arbeidsoppgaver som lasting, lossing m.m. Forskriften sikrer at all slik aktivitet regnes som arbeidstid, og at sjåførene får tilstrekkelige pauser, døgnhvile og ukehvil.

Arbeidsgiveres rolle er viktig, hvor de er pålagt å sørge for at deres sjåfører er informert om og overholder regelverket. Dette inkluderer oppfølging og informasjon om eventuelle brudd på regelverket som identifiseres gjennom analysen av fartsskriverdata.

Oppsummert er FATS en faktor i reguleringen av arbeidsforholdene for yrkessjåfører, som sikter mot å balansere arbeidsdagen til sjåførene på best mulig måte.

FAKTA:

Arbeidstid:
  • Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager.
  • Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer og 60 timer i løpet av sju dager.
Pauser:
  • Hvilepauser skal avholdes ved behov, eller etter maksimalt seks timers arbeidstid.
  • Samlet arbeidstid mellom seks og ni timer =
    30 minutter pause
  • Samlet arbeidstid over ni timer = 45 minutter pause

Ønsker du hjelp med oppfølging av dine sjåfører?
Da er en oppfølgingsavtale med Fartskriver perfekt for deg!

Trenger du en oppfriskning av regelverk og korrekt bruk av fartsskriver?

Vi holder kurs i fartsskriverbruk, både via Teams, hos oss på Berger eller ute hos bedrift. Her viser vi korrekt bruk av fartsskriveren og hvordan man skal etterregistrere tillegg.  Send oss en mail på hei(a)fartskriver.no om du ønsker kurs!

Velkommen til FAGKVELD tirsdag 9. april kl. 18.30

Vi gjentar suksessen og inviterer deg til vår gratis fagkveld for deg som jobber som yrkessjåfør, er kjøreleder, arbeider med fartsskrivere eller er generelt interessert i kjøre- og hviletid, bruk av fartsskrivere m.m.

Vi får besøk fra Tollvesenet, som holder innlegg om transportkriminalitet, samt Berging og Beredskap som har med kranbilen sin. Hør også vår tekniske selger, Bo (kjent fra podcasten «Langkjøring med Geir Schau»), holde innlegg om ryggekamerasystemer. Les mer og meld deg på her:

Illustrasjon av mann ved siden av en lastebil

Kjører du buss, minibuss, lastebil eller vogntog mot vederlag,
må du hvert 5. år ta YSK-kurs etterutdanning for å praktisere som yrkessjåfør. 
Etterutdanningen går over 5 undervisningsdager, tilsammen 35 timer.

Vi tilbyr et YSK-kurs der hovedvekten ligger på praktisk læring,
og våre dyktige instruktører sørger for lærerike kursdager. Våre instruktører har lang bransjeerfaring og kjenner godt til sjåførenes hverdag og utfordringer. Kurset holdes innendørs i nye lokaler og med nytt utstyr,  med unntak av brannøvelse og kjøring på vei.

Send oss mail på hei(a)fartskriver.no eller ring oss på tlf. 23 37 84 00.

Se våre neste YSK-kurs her:

Les hva vår kundereferanse sier om vårt YSK-kurs:

"Det beste kurset jeg har vært på."

Behov for annet faglig påfyll?

Som yrkessjåfør, kjøreleder eller tekniker på autorisert fartsskriververksted er det viktig med faglig påfyll.

Vi tilbyr de kursene som holder deg oppdatert i følge gjeldene lover og regler, feks ADR-kurs (alle klasser), VDO Fleet-kurs m.m.
Har du mange deltakere som skal på ett og samme kurs kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi setter også opp egne kurs etter ønske. 

Ta kontakt med oss på hei(a)fartskriver.no eller tlf. 23 37 84 00