ADR - transport av farlig gods

Velkommen på ADR-kurs hos Fartskriver AS. 

I følge forskriften om transport av farlig gods på veg og jernbane er ADR kjøretøy underlagt førstegangsgodkjenning og årlig kontroll.

For de som behandler farlig gods er det også krav om at du har ADR-sertifikat og at man oppdaterer seg på endringer.

Du må ha ADR sertifikatet for å transportere farlig gods langs vei og jernbane. I tillegg til at kjøretøyet er godkjent.^

Farlig gods er inndelt i flere klasser, og hver klasse har sin fareseddel som skal gjøre farene ved kjemikalet forståelig for de som måtte behandle eller komme i kontakt med stoffet.

Vi lærer deg det du må vite for å bestå ADR prøven hos Statens Vegvesen. Du skal være trygg på hvor du finner korrekt informasjon, og hvordan du skal oppføre deg i transport og ved behandling av farlig gods – etter du har vært på kurs hos oss. Instruktøren vår har lang erfaring og god formidlingsevne. 

Vi har godkjenning for:
 • Grunnkurs
 • Klasse 1 eksplosiver
 • Klasse 7 radioaktiv (kun etter avtale)
 • Klasse tank
Er du usikker på hvilke moduler du trenger?
Kontakt kursinstruktør Lars Otto på tlf. 911 13 634
 
Vår dyktige instruktør Lars Otto Rovde har lang erfaring og en dyktig formidler!
 
Grunnkurset inneholder:
 • Forskriften om ADR
 • Klassifisering
 • Avsender ansvar
 • Merking
 • Emballasje
 • Dokumenter
 • Transportørens oppgaver
 • Ulykkesberedskap

Har du behov for andre typer kurs?

Vi i Fartskriver AS tilbyr mange ulike kurs og etterutdanninger for deg som jobber som yrkessjåfør, kjøreleder eller på autorisert fartsskriververksted. 

Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du er på jakt etter, vi kan skreddersy løsninger for ditt behov.

Våre neste kurs:

GRUNNKURS ADR

KLASSE 1 - eksplosiver

TANK