Automatisk nedlasting, oppfølging av sjåfører

En lettelse å vite at alle sjåfører følges opp riktig, og at alt er på stell ved bedriftskontroll. Aldri før har vi hatt så gode rutiner på kjøre- og hviletid som etter vi fikk hjelp fra Fartskriver AS.

«For oss var det viktig å finne en løsning for nedlasting og arkivering som er kompatibel med alle de ulike bilene vi har. Fartskrivers løsning TIS-Web snakker med alle våre biler og gjør jobben mye enklere – det gjør oss litt friere».
Steffen Ask ved Aktiv Veidrift forteller at de i dag har 10 biler med automatisk nedlasting som overfører fartsskriver- og sjåførkortdata direkte til TIS-Web. «Vi har en analog skriver i en bil også, men når den ikke går mer skal vi gå til anskaffelse av en digital fartsskriver og nedlastingsenhet der også».

Trygt bevarte fartsskriverdata og egen konsulent som følger opp sjåfører

Ask ser på samarbeidet med Fartskriver AS som en langsiktig relasjon. Med dataene trygt oppbevart i deres systemer og i tillegg en egen transportkonsulent som analyserer dataene kan han være sikker på at lover og regler etterleves.
«Etter hvert som vårt firma har vokst, har rutinene med fartsskrivere og kjøre- og hviletidsbestemmelsene blitt mer omfattende og tidkrevende – Fartskriver AS leverer en lettelse for oss ift dette arbeidet og vi kan samtidig være trygge på at alt er på stell ved tilsyn.»

Oppfølgingstjenesten fra Fartskriver med egen transportkonsulent innebærer jevnlig analyse av både sjåfører og kjøretøy fra Fartskrivers side. Transportkonsulenten henter ut data for alle kjøretøy og sjåfører fra forrige periode og lager en samlet rapport for bedriften. Sjåførene som har brudd får utdelt sine bruddbrev og blir ringt av konsulenten for videre veiledning.

Transportkonsulenten tilpasser oppfølgingen etter Aktiv Veidrifts’ ønsker. Det utarbeides en plan for fokusområder i perioden fremover. Dette gjør at ressurser og pauser utnyttes godt – det gjør det mer lønnsomt.

«Fordelen med oppfølgingstjenesten fra Fartskriver er at vi får hjelp med de tingene vi strir med når det gjelder kjøre- og hviletid. I tillegg behøver vi ikke tenke på at vi gjør feil som vi ikke vet om. Aldri har vi hatt så gode rutiner for kjøre- og hviletid som vi har nå.»

For Aktiv Veidrift handler ikke fokuset om kjøre- og hviletid kun om å holde seg innenfor reglement, men det handler også om å skape en god arbeidsrutine som er bra for sjåførens arbeidsdag; «Det er jo essensen av det hele». Når de skjerpede rutinene samtidig gjør at firmaet blir attraktivt for nye arbeidstagere og samarbeidspartnere, er det en fin bieffekt.
«Vi merker også at alle i bedriften blir med drevne på reglementet, så som vi har fokus på dette. Transportkonsulenten hos Fartskriver hjelper oss også med å forstå og tolke reglene.»

Tjenester som er nevnt i denne artikkelen er automatisk nedlasting og oppfølging av sjåfører.
Du kan lese mer om tjenestene og vilkår som gjelder her