Oppfølging av sjåfører

Vi forholder oss til regelverket på en annen måte enn tidligere. Det er arbeidsavlastende, og bidrar til å holde kompetansen til sjåførene på et høyt nivå.

Logo til Båsum Boring

Båsum Boring as har vært kunde hos Fartskriver i flere år og har i dag 20 sjåfører på oppfølging.

Kurs med stort engasjement

I januar var kursinstruktør Lars Otto og transportkonsulent Mona og holdt kurs for både sjåfører, prosjekt og avdelingsledere i Båsum Boring as. Med seg hadde de skolefartsskrivere, slik at deltakerne kunne bli kjent med fartsskriveren under kurset.

Det var en stor og engasjert gjeng som fikk innføring i korrekt bruk av fartsskriver, hvordan legge inn tillegg og korrekte registreringer, samt stort fokus på at kjøring uten sjåførkort ikke skal forekomme.  

Kurset ble oppfattet som veldig relevant.  «Vi er veldig fornøyde. Det ble høyt engasjement og Fartskriver tok tak i ting som er relevante for oss», sier Hans Hoem. «Kursholder var kunnskapsrik og har mye fin erfaring. Han forstår sjåførenes hverdag og tilrettelegger kurset etter vårt behov.» Han trekker også frem at det er positivt å kunne bruke skolefartsskrivere under kurset, så det blir mer praktisk og lettere å lære seg hvordan fartsskriveren fungerer.   

Målet er å øke kompetansen

Det er Hans Hoem som er kontaktpersonen mellom Båsum Boring as og Fartskriver. Hans er relativt ny i sin stilling som maskinansvarlig og plassjef. «Det har vært interessant å gå inn i et nytt fagfelt» sier Hans.

Det var ønsket om å øke egen kunnskap og vite at de fulgte regelverket som gjorde at Båsum Boring as tok kontakt med Fartskriver. «Vi forholder oss til regelverket på en annen måte enn tidligere» forteller Hans. «Det er arbeidsavlastende, og bidrar til å holde kompetansen til sjåførene på et høyt nivå».

Hver måned har Hans og Mona fast møte på Teams der rapportene gennomgås. «Jeg lærer mye under disse møtene» sier Hans, og forteller at han synes det er veldig bra å ha en fast transportkonsulent å forholde seg til. Han mener det er en fordel at Fartskriver kjenner sjåførene og bedriften. Han trekker frem at Mona er veldig tilgjengelig, kunnskapsrik og flink til å formidle. «Hun snakker enkelt og er lett å forstå».

Om han vil anbefale andre bedrifter å ha oppfølgingsavtale hos Fartskriver sier Hans:

Absolutt! Vi er fornøyde og ser at det fungerer. Vi får en trygghet for at vi forholder oss til regelverket, og har kontinuerlig fokus på læring, og oppfølging. Derfor anbefaler jeg Fartskriver AS.

Oppdatert februar 2024.

Tjenester som er nevnt i denne artikkelen er oppfølging av sjåfører, samt kursing av ansatte ute hos bedrift.
Du kan lese mer om tjenestene og vilkår som gjelder her.

Ønsker du at vi holder kurs for din bedrift?
Ring oss på tlf. 23 37 84 00 for å sette opp et kurs som er tilpasset deres behov.