Digital fartsskriver

EU besluttet allerede i 1998 å innføre bruken av digital fartsskriver. Digital fartsskriver ble innført på alle fartsskriverpliktige kjøretøy i Europa fra 1. mai 2006. I Norge ble krav om digital fartsskriver på alle ”fartsskriverpliktige kjøretøy” innført fra 9. desember 2006. I dag er det kun digital fartsskriver som brukes på nye kjøretøy.

Hensikten med digital fartsskriver

Alle busser og lastebiler som brukes til kjøre- og hviletidsregulert transport i Norge skal ha en digital fartsskriver. 
Hensikten med digital fartsskriver er å forenkle bruken av fartsskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet, forbedrer sjåførens arbeidsmiljø, og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Sjåfører med kjøretøy som har montert digital fartsskriver, bedrifter som har kjøretøy med digital fartsskriver, verksteder som arbeider med digitale fartsskrivere og kontrollører i Statens vegvesen og politiet må kjenne til digitale fartsskrivere.

 

sjåfør kjøre- og hviletid
Illustrasjon av et sjåførkort

Fire typer fartsskriverkort

Til det digitale fartsskriversystemet hører også 4 ulike fartsskriverkort. Forskjellige typer informasjon lagres på sjåførens personlige kort og i den digitale fartsskrivers minne.

Disse er: 

Sjåførkort (personlig kort) – dette kan bestilles/fornyes via nettsiden til Statens Vegvesen
Bedriftskort (firma) – her må søknad fylles ut og tas med til din nærmeste SVV-avdeling. Søknadsskjema for Bedriftskort
Kontrollkort (myndigheter)
Verkstedkort (godkjent mekaniker/verksted)

Sjåførkortet kan kontrolleres av myndighetene ved at de benytter et kontrollkort. Bedriftskortet brukes for å beskytte firmaopplysninger i fartsskriveren og for å få ut data fra fartsskriveren. Alle fartsskrivere skal være låst til din firma sitt bedriftskort. Fartsskriverens data kan overføres til transportbedriften ved hjelp av bedriftskortet og en downloadkey eller automatisk trådløst via DLD. Verkstedkortet brukes av de godkjente fartsskriververksteder for installasjon og kalibrering av de digitale fartsskrivere.

Kilde: Statens Vegvesen 

Har du behov for kurs?

Vi i Fartskriver AS tilbyr mange ulike kurs og etterutdanninger for deg som jobber som yrkessjåfør, kjøreleder eller på autorisert fartsskriververksted. 

Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du er på jakt etter, vi kan skreddersy løsninger for ditt behov.