Kategori: Skjema

Anmodning for nedlasting av fartsskriverdata

Dette skjema ber vi om at dere fyller ut og returnerer omgående til fartsskriververkstedet.
Bakgrunn er at alle godkjente fartsskriververksteder i henhold til Forskrift om fartsskriververksteder er pålagt
å gjøre følgende ved bytte av digital fartsskriver i kjøretøyet:
• Laste ned data fra den digitale fartsskrivers minne.
• Utstede en “erklæring” på nedlastning av data, om dette er mulig eller ikke mulig å få utført.
• Overføre nedlastede data til rett eier av disse dataene, etter anmodning fra eier (transportfirma).
• Sende kopi av “erklæringen” til Statens vegvesen sitt regionkontor, når det ikke er mulig å
laste ned data fra den digitale fartsskrivers minne.
Transportfirma er pålagt å laste ned data fra den digitale fartsskriver (og sjåførkort) senest hver måned.

LES MER »