Kategori: WorkshopTab

WorkshopTab for kalibrering av fartsskrivere

I 2019 kom det nye krav til fartsskrivere som gjør at CTC II vil bli for svak til å jobbe på de
nye DTCO 4.0. I denne forbindelse leveres WorkshopTab som avløser CTC II, CTC II vil fortsatt
brukes på analoge og digitale fram til 2019.
WorkshopTab erstatter PC og vil gjøre det mulig å ta kalibreringer i kjøretøyet, noe som fører
til raskere gjennomføring av kalibrering. Når kontrollen er ferdig i bilen, skrives
kontrollskjema og installasjonsmerket ut på printeren.

LES MER »