Logo-TeamViewer-2016

Får din bedrift TIS-Web faktura med feil antall sjåfører?

Er du en av de mange som lettere frustrert ringer til oss så snart du har mottatt faktura for TIS-Web abonnement, fordi du har blitt fakturert for feil antall sjåfører? Og dette har kanskje skjedd tidligere og? Da skal vi forsøke å forklare deg hvorfor dette skjer og hva du, som ansvarlig administrator for TIS-Web i din bedrift, må gjøre for å unngå dette.

TIS-Web faktureres på grunnlag av det antall sjåfører som kunden har registrert i sin TIS-Web konto. Det vil si – det antall sjåfører som har benyttet sitt sjåførkort i fartsskrivere som sitter i bedriftens kjøretøy. Dersom du vet at du har vikarer som kjører kun i kortere perioder, eller sjåfører som har sluttet i bedriften, må du først lagre alle data som tilhører den sjåføren og deretter slette sjåføren fra TIS-Web. Det er utarbeidet en mal for hvordan du sletter sjåfører i TIS-Web. Det skal være enkelt dersom du følger denne. Bare huske å lagre data først, da lovverket krever at data lagres i minimum 1 år. Skulle du allikevel ha problemer med å få slettet, kontakt vår Support-avdeling for hjelp. Vi minner for øvrig om at det er viktig at man benytter Internet Explorer som administrator når du jobber i TIS-Web.

Dette er eneste måten å få korrekt faktura på, da Fartskriver AS ikke kan vite hvor mange sjåfører som kjører for de ulike kunder til enhver tid. Vi kan kun forholde oss til det antall sjåfører som er registrert i TIS-Web. Ved inngåelse av TIS-Web avtale, står dette også klart på side 2, under «Klausuler og Vilkår», pkt. 4: Det er kundens ansvar å ajourholde konto. Dette skal samtlige ha fått informasjon om ved inngåelse av avtale, samt at dette også informeres om når du som ny kunde får innføring i systemet via telefon/fjernstyring av pc.

Vi opplever stadig at kunder selv avslører at de aldri har logget seg på TIS-Web eller benyttet systemet som de abonnerer på. Dette er skremmende – da regelverket er ganske tydelig på at man skal analysere og arkivere data fra alle kjøretøy/sjåførkort. Såfremt man har flere enn én sjåfør i arbeid, plikter man å følge opp data, samt informere sjåfører ved eventuelle brudd, men dette skal vi komme nærmere inn på i et senere blogginnlegg. Er du fortsatt usikker på bruk av TIS-Web etter gjennomført innføring pr telefon, så har du muligheten for å delta på TIS-Web kurs som vi gjennomfører stadig vekk. Et 3-timerskurs som vil hjelpe deg som er ansvarlig for TIS-Web i din bedrift. Se Kurs- og Aktivitetskalenderen vår for planlagte kurs fremover.

Minner om at det sitter 3 personer på vår Supportavdeling som gjerne bistår om dere står fast i bruk av TIS-Web! Men husk viktigheten av å rydde i sjåførlista da, dere!