ALKOLÅS

Velg sikkerhet først, velg alkolås

Øk trafikksikkerheten og sikre trygghet for både sjåfør og arbeidsgiver med vår avanserte alkolås montert i ditt kjøretøy, inkludert 24/7 support. Overhold gjeldende forskrifter og EU-standarder med en av markedets mest pålitelige og brukervennlige enheter. Alkolås bidrar til et tryggere samfunn ved å redusere risikoen for ulykker forbundet med kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
Velg sikkerhet først – velg alkolås.

Alkolås spiller en viktig rolle for å fremme trafikksikkerhet og ansvarlig kjøreatferd.

Regelverk

Regelverket knyttet til montering og bruk av alkolås er beskrevet i Forskrift om
alkolås, alkolåsverksteder mv. Alle busser og minibusser som driver
persontransport mot vederlag, skal ha alkolås.

Når persontransport utføres mot vederlag, er det et krav å ha alkolås
installert. Definisjonen av vederlag inkluderer alle former for nytte eller
motytelse for transporten, ikke bare betalende passasjerer eller lønn til
sjåføren. Eksempelvis vil deling av kostnader til drivstoff regnes som
vederlag, og derfor være omfattet av krav om alkolås.

Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv

§ 1.Formål

Forskriften skal ivareta sikkerhet, kvalitet og etterlevelse av påbudet om å
ha installert alkolås i kjøretøy.

Formålet med å ha alkolås installert i kjøretøy er å forhindre alkoholpåvirket
kjøring.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for den som driver persontransport mot vederlag på veg i
Norge med kjøretøy i gruppene M2 og M3 (buss og minibuss) og som
omfattes av lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og
fartøy (yrkestransportlova) § 4, § 6, § 9 og § 10.

 

Dignita alkolås

Hva er alkolås?

En alkolås er en teknisk enhet som monteres i kjøretøyet for å forhindre at føreren starter kjøretøyet med promille. Alkolås er en effektiv metode for å forebygge ulykker og potensielt redde liv. Ved å utruste ditt kjøretøy med alkolås, viser du ikke bare omsorg for de ansattes sikkerhet og firmaets eiendeler, men også at din bedrift prioriterer sikkerhet høyt overfor kunder og samarbeidspartnere.
Å ha alkolås installert kan dessuten gi en fordel i anbudsprosesser, ettersom stadig flere oppdragsgivere etterspør dette i kjøretøyene. Installering av alkolåser demonstrerer også at man tar et aktivt samfunnsansvar.

 

Hvordan fungerer en alkolås

En alkolås er montert i ditt kjøretøy. For å starte kjøretøyet må du blåse i alkolåsen. Ved promille over tillatt grense vil det ikke være mulig å starte kjøretøyet.

 

Tryggere veier

Alkolåser i kjøretøy er et viktig verktøy for å forbedre trafikksikkerheten ved å forebygge ulykker forårsaket av alkoholpåvirkede førere. Disse enhetene sikrer at førere er innenfor lovlig promillegrense før de kan starte kjøretøyet, noe som eliminerer risikoen for å kjøre i beruset tilstand. Dette reduserer ikke bare usikkerheten for sjåføren om de er trygge å kjøre, men beskytter også andre trafikanter og fotgjengere.

 

Implementeringen av alkolåser bidrar til en generell forbedring i trafikksikkerheten og oppmuntrer til en ansvarlig drikkekultur. Spesielt i yrkeskjøretøy og transporttjenester demonstrerer bruk av alkolåser en forpliktelse til samfunnsansvar og trafikksikkerhet. Samlet sett bidrar alkolåser til tryggere veier og en reduksjon i antall alkoholrelaterte trafikkulykker.

 

Vår alkolås

Dignita AL-100 er en av markedets mest pålitelige og brukervennlige alkolåser. Den

er rask å installere og sette i drift, har høy målenøyaktighet og er tilpasset alle typer kjøretøy.

Hva kjennetegner vår alkolås:
 • OLED-skjerm med tydelig informasjon på Norsk eller annet valgt språk
 • Brukervennlig og pålitelig
 • Rask oppvarming (under 3 sek ved 0–12 °C) samt aktivering av låsoppvarming ved opplåsing
 • Avansert manipulasjonsbeskyttelse
 • Arbeidstemperatur -40 °C til +85 °C
 • Både lyd- og visuell informasjon for service og kalibrering
 • Raskt klargjort for testing og rask responstid
 • Tilpasset for alle typer kjøretøy
 • Godkjent i henhold til EU-standard
 • EN 50436-1:2014 og EN-50436-2:2014
 • Anbefalt av MHF Test Lab
 • Forberedt for nye EU-standarder

 

Supporttelefon 24/7

Vi hjelper deg om det skulle oppstå problemer. Vår supporttelefon er bemannet hele døgnet slik at du får hjelp ved behov. 

 

Kalibreringsintervall

Det er lovpålagt med kalibrering etter produsentens retningslinjer, i dette tilfellet årlig. Dette kreves for at alkolåsen skal være pålitelig.

 

Hva må til for å bli et godkjent alkolåsverksted

For å bli et godkjent alkolåsverksted kreves det godkjenning fra Statens Vegvesen. Denne godkjenningen gis kun etter at kravene beskrevet i Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv, Kapittel 3. Vilkår og plikter for alkolåsverksteder er oppfylt. Kravene omhandler krav til lokaler, opplæring, ansvarlig leder, kvalitetssystem m.m.

Kontakt oss

Årlig kalibrering av enheten kan utføres av våre teknikere i vårt verksted rett nord for Skedsmokorset. 
Velkommen!

Snakk med rådgiver

Kontakt oss for bestilling, spørsmål eller kalibrering