Fartskriver Trafikkskole - klasse c

Har du lyst til å ta førerkort klasse C? Vi hjelper deg på vei.

For å ta lappen på lastebil klasse C må man oppfylle noen krav:

Aldersgrense for å ta teoriprøve i klasse C er 20,5 år. 

Nedre aldersgrense for å ta teoriprøve i klassene C, CE, D og D1 kan være lavere hvis du har påbegynt eller fullført opplæring etter yrkessjåførforskriften. 

Kilde: vegvesen.no

Regelverk: Yrkessjåførforskriften (Lovdata)

Du må allerede ha førerkort klasse B for personbil. Dette kreves som et grunnlag før du kan begynne opplæringen for klasse C.

De som skal ha førerkort i gruppe 2 (klasse C) må alltid ha helseattest fra lege.

Legen vurderer om du oppfyller helsekravene, og gir en «sakkyndig vurdering» til vegmyndighetene. Det er vegmyndighetene som avgjør om du får førerkort eller ikke.

Etter at du har vært hos legen må du levere helseattesten på en av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner. Du kan levere den ved å møte opp personlig eller sende den i posten til en av trafikkstasjonene. Enkelte leger har også teknisk mulighet til å sende helseattesten digitalt. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. 

Kilde: helsenorge.no

Du må gjennomføre og bestå  obligatorisk grunnkurs + teorikurs spesielt rettet mot førerkort klasse C. Dette kurset omfatter opplæring i blant annet lastsikring, kjøre- og hviletid og kjøretøyets tekniske krav.

Vi tilbyr fullstendig teoretisk opplæring for førerkort klasse C. Ønsker du en skreddersydd løsning? Send oss en e-post på trafikkskole@fartskriver.no.

Etter å ha gjennomført den teoretiske undervisningen, må du starte den praktiske opplæringen med lastebil med en godkjent trafikklærer. 

Neste grunnkurs + teorikurs starter

4. september

Grunnkurs + teorikurs

Velkommen til grunnkurs + teorikurs til førerkort klasse C hos oss på Berger.
Påmelding

Vi starter med YSK-grunnutdanning

16. oktober

YSK-grunnutdanning (140t)

Velkommen til YSK-grunnutdanning godstransport for deg som ønsker å bli yrkessjåfør. Kurset holdes hos oss på Berger.
Påmelding

Velg ønsket dato i vår kurskalender for å melde deg på grunnkurs + teorikurs

  1. Velg klasse – Lastebil
  2. Velg deretter Grunnkurs eller Teorikurs i nedtrekksmenyen
  3. Finn ønsket dato
  4. Klikk på kurset du ønsker – bestill

(Skal du ha både Grunnkurs og Teorikurs må disse bestilles hver for seg)

For påmelding / prisforespørsel send oss en mail på trafikkskole@fartskriver.no, ring oss på tlf. 23 37 84 00 eller fyll ut vårt kontaktskjema.