Behandling av fartsskriverdata

Alle som fører kjøretøy/vogntog med registrert totalvekt på over 3 500 kg eller med mer enn 9 sitteplasser må følge forskrift om kjøre og hviletid for vegtransport i EØS. Regelverket stiller følgende krav i forhold til bruk av fartsskriver og gjelder for deg som kjøreleder:

Det er lovfestet at man skal laste ned data fra kjøretøyets fartsskriver, samt disponerte sjåførkort, hver 28. dag – altså én gang per måned. 

Såfremt man ikke er et enkeltmannsforetak og kun har sin egen kjøring å ha kontroll på, kreves det at man har en løsning som gir lesbare filer, slik at disse kan analyseres. Hensikten med dette er å opplyse sjåfører om eventuelle brudd de måtte ha, slik at dette kan unngås for fremtiden – eller at det faktisk er et brudd hvor gyldig dokumentasjon kan fremvises ved en eventuell kontroll. Videre er man pålagt å arkivere dataene i minimum et år.

Vi hjelper deg med den lovpålagte oppfølgingen av fartsskriverdata fra dine kjøretøy

Vi kan gjøre hverdagen enklere for deg og ditt firma! Er det to eller flere sjåfører ansatt i ditt selskap er du pålagt ved lov å følge
opp dine sjåfører jevnlig.

I praksis innebærer dette minimum hver tredje måned. Dette betyr at din bedrift er pålagt å følge med på sjåførenes aktiviteter, analysere fartsskriver data og utarbeide rapporter. Deretter må du gi hver enkelt sjåfør tilbakemeldinger som viser sjåførens
avvik fra reglene om kjøre- og hviletid, arbeidstidsdirektivet og korrekt bruk av fartsskriveren.

La oss overta oppfølgingen av dine sjåfører!

Hvilke forskrifter skal jeg følge?

Du som kjører tunge kjøretøy må ta pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom et felles europeisk regelverk for døgnhvil og ukehvil.
Her finner du forskiften i sin helhet:

Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Kilde: vegvesen.no

pargagraf

Oppfølgning er tidkrevende og krever god innsikt i regelverket. Vi tilbyr derfor en tjeneste hvor vi overtar denne oppfølgningen på vegne av våre kunder. Ved kontroll fra Statens vegvesen eller Arbeidstilsynet har du god dokumentasjon på at ditt selskap oppfyller lovens krav til oppfølgning av kjøre- og hviletidsdata.

Er du usikker på om du har full kontroll på gjeldende regelverk i forhold til kjøre- og hviletid, samt arbeidstid for sjåfører?
Da er en OPPFØLGINGSAVTALE med en av våre transportkonsulenter perfekt for deg:

  • Vi er alltid oppdatert på regelverket rundt bruk av fartsskriver
  • Vi hjelper deg med analyse og arkivering av nedlastede data
  • Vi kan rapportering i forhold til eventuelle brudd
  • Vi gir forslag til forbedringer blant både sjåfører og transportforetak

La våre transportkonsulenter hjelpe deg med dette, de er fagfolk og eksperter på regelverket 
– så kan du bruke tiden din på andre oppgaver for bedriften.

Hvilken plan passer for deg?

Vi er stolte over å kunne levere de mest komplette løsningene for overføring og behandling av kjøre- og hviletidsdata.
Våre løsninger passer både for store og små bedrifter med ulike behov for automatisering.

Manuell nedlasting

For å kunne laste ned data manuelt, kreves det at man har et nedlastningsverktøy – en nedlastningsnøkkel eller nedlastningspenn er også begrep som brukes. Ved hjelp av denne laster man ned og lagrer «ikke lesbare» filer på enheten. 

Oppfølgingsavtale - full kontroll

Vi overtar oppfølgningen av kjøre og hviletid på vegne av våre kunder. Som kjøreleder mottar du samlerapport for hele bedriften og bruddrapport på hver enkelt sjåfør. Vi tar så kontakt med hver enkelt sjåfør og går igjennom avvik og kommer med tips til forbedring. Deretter sender vi en oppsummering til kjøreleder hver måned. Dere får en egen dedikert transportkonsulent.

Automatisk nedlasting

Den enkleste løsningen er å montere inn en DLD (nedlastningsenhet) i kjøretøyet, samt ha en løsning for analyse og arkivering. Vårt firma leverer løsningen VDO Fleet. En DLD må monteres ved vårt verksted, eller et annet godkjent fartsskriververksted. Har man DLD i ett eller flere kjøretøy, vil data fra disse kjøretøyene automatisk komme inn i VDO Fleet-løsningen og være klare for analyse/arkivering.

priseksempel*

fra 9,50

MANuELL NEDLASTNING

*Pris pr. dag per sjåfør
Krever kjøp av nedlastingsenhet
 til kr. 6435,-

priseksempel*

FRA 8,-

FULL KONTROLL

*Pris pr. dag. 1 kjøretøy+ 1 sjåfør
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer

priseksempel*

FRA 5,50

AUTOMATISK NEDLASTNING

Pris pr. dag. pr. sjåfør
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer.

Jeg ønsker å motta tilbud: