Automatisk nedlasting, oppfølging av sjåfører

Fartskriver AS leverer en trygghet på at alt er i orden - en investering i full kontroll. Vi vil være best og håndtere reglement og dataene profesjonelt.

Gulventreprenøren har vært kunde hos Fartskriver siden 2017. De har 14 faste sjåfører og 13 biler – alle med automatisk nedlasting av fartsskriver- og sjåførkortdata. Det siste tilskuddet var en eldre bil der den analoge skriveren ble byttet ut med en digital fartsskriver + automatisk nedlastingsenhet.
«Vi har benyttet andre løsninger og systemer tidligere, men de har ikke fungert for oss. Fordelen med Fartskrivers løsning er at den passer til alle de forskjellige bilene vi har. Alt er mye lettere med automatisk nedlasting. Dataene lastes ned slik de skal, oppbevares trygt og forsvinner ikke.»
I tillegg til løsningen med automatisk nedlasting har de sin egen transportkonsulent hos Fartskriver AS som følger opp bedriften og sjåførene iht til kjøre -og hviletid og arbeidstidsdirektivet.

Forholder seg til Arbeidstidsdirektivet

Gulventreprenørens sjåfører står mye stille, og det er Arbeidstidsdirektivet de hovedsakelig må forholde seg til. Bruddene som oppstår i deres type kjøring er pause innen 6 timers arbeid og kjøring uten kort.
«Vi, som andre i lignende bransje opplever at kjøring uten kort forekommer. Vi jobber mot en nullvisjon i forhold til dette. Sjåførene har opplevd vårt fokus som masing, men vi merker en bedring nå som vi kan støtte oss på hjelpen fra Fartskrivers transportkonsulent.» Forteller Kenneth Johansen. «Transportkonsulenten hjelper oss med å terpe på rutinene med riktig bruk av fartsskriveren; bruddene i forbindelse med 6 timers-regelen kommer oftest i forbindelse med at en har glemt å sette fartsskriveren fra annet arbeid til hvile når lunsjen avvikles. Da må en starte etter lunsj med brudd og mer hvile».

Vi ønsker å være profesjonelle i håndteringen av dataene og regelverket – derfor overlater vi dette til ekspertene.

TIS-Web

TIS-Web er plattformen sjåførkort- og fartsskriverdata arkiveres og analyseres. Både Transportkonsulenten og kunden selv har tilgang til dataene som oppbevares her, og kan laste ned, planlegge rapporter for kjøretøy, sjåfører, brudd og kjøring i OUT. Johansen forteller at han bruker TIS-Web hver dag. Det hjelper han å skaffe oversikt over sjåførenes arbeidsdag og hvor hvordan kjøretøyflåten beveger seg i løpet av dagen med TIS-Web Motion. TIS-Web er et godt verktøy for å få oversikt og kontroll forteller han.

Enkel signering av bruddbrev

Transportkonsulenten hos Fartskriver følger opp sjåførene hos Gulventreprenøren og sender månedlig rapport for hele bedriften. Rapporten viser siste periodes brudd, bruddenes type og alvorlighetsgrad og kjøring uten kort. Sjåførene med brudd følges opp av transportkonsulenten og mottar sine bruddbrev i egen plattform. Plattformen kan gi oversikt over hvilke sjåfører som har mottatt og lest bruddbrevet – det er også her brevet signeres digitalt av den enkelte sjåfør. Veldig greit og enkelt ifølge Johansen.

Kurs

Ved oppstarten av avtalen ble det gjennomført kurs i kjøre- og hviletidsreglene med Fartskriver AS. En faglig dyktig instruktør ga en grundig innføring i reglementet på en ryddig og lett måte. Det styrker sjåførenes kunnskap å gjennomføre slike kurs, og når pandemien tillater det ønsker Gulventreprenøren å gjennomføre kurs igjen for å friske opp kunnskapene.

En investering i kontroll

Johansen forteller at de ser på avtalen med Fartskriver som en investering i kontroll: «Vi vil være best og håndtere reglement og dataene profesjonelt». I tillegg til å ivareta sjåførenes kjøre- og hviletid, er det viktig å være på den riktige siden av loven. Med 150 ansatte er det viktig å ha orden i papirene: Ved en bedriftskontroll er Johansen trygg på at dataene som overleveres til myndighetene er korrekte og i henhold til regelverk.

Tjenester som er nevnt i denne artikkelen er automatisk nedlasting og oppfølging av sjåfører.
Du kan lese mer om tjenestene og vilkår som gjelder her