KJØRELEDER

Denne siden er dedikert til deg som er kjøreleder og/eller har ansvar for flåtestyring, nedlasting, arkivering og analyse av fartsskriverdata. Her finner du ressurser, kurs og tjenester som forenkler din kjøreleder-hverdag.

KJØRELEDER

Denne siden er dedikert til deg som er kjøreleder og/eller har ansvar for flåtestyring, nedlasting, arkivering og analyse av fartsskriverdata. Her finner du ressurser, kurs og tjenester som forenkler din kjøreleder-hverdag.

 

 

NEDLASTING

Av fartsskriverdata

ANALYSEVERKTØY

Arkivering og analyse

RESSURSER

Kjekke dokumenter

KURS

Kurs for kjøreleder

BEHANDLING AV FARTSSKRIVERDATA

Regelverket stiller følgende krav i forhold til bruk av fartsskriver og gjelder for deg som kjøreleder:
Det er lovfestet at man skal laste ned data fra kjøretøyets fartsskriver, samt disponerte sjåførkort, hver 28. dag – altså én gang per måned. 

Såfremt man ikke er et enkeltmannsforetak og kun har sin egen kjøring å ha kontroll på, kreves det at man har en løsning som gir lesbare filer, slik at disse kan analyseres. Hensikten med dette er å opplyse sjåfører om eventuelle brudd de måtte ha, slik at dette kan unngås for fremtiden – eller at det faktisk er et brudd hvor gyldig dokumentasjon kan fremvises ved en eventuell kontroll. Videre er man pålagt å arkivere dataene i minimum et år.

Hvilken plan passer for deg?

Vi i Fartskriver er stolte over å kunne levere de mest komplette løsningene for overføring og behandling av kjøre- og hviletidsdata.
Våre løsninger passer både for store og små bedrifter med ulike behov for automatisering.

priseksempel*

fra 9,50

MANuELL NEDLASTNING

*Pris pr. dag per sjåfør
Krever kjøp av DLK PRO S til 5595,-

priseksempel*

FRA 8,-

FULL KONTROLL

*Pris pr. dag. 1 kjøretøy+ 1 sjåfør
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer

priseksempel*

FRA 5,50

AUTOMATISK NEDLASTNING

Pris pr. dag. pr. sjåfør
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer.

Jeg ønsker å motta tilbud:

priseksempel*

FRA 18,-

FULL KONTROLL

*Pris pr. dag for 1 kjøretøy+ 1 sjåfør
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer

priseksempel*

FRA 9,50

MANuELL NEDLASTNING

*Pris pr.dag per sjåfør

Krever kjøp av DLK PRO S til kr 5595,-

priseksempel*

FRA 13,50

AUTOMATISK NEDLASTNING

Pris pr. dag pr. kjøretøy
Ta kontakt for endelig tilbud!
Etablering tilkommer.

Jeg ønsker å motta tilbud:

OPPFØLGING AV KJØRE- OG HVILETID

Vi kan gjøre hverdagen enklere for deg og ditt firma!

Er det to eller flere sjåfører ansatt i ditt selskap er du pålagt ved lov å følge opp dine sjåfører jevnlig.

I praksis innebærer dette minimum hver tredje måned. Dette betyr at din bedrift er pålagt å følge med på sjåførenes aktiviteter, analysere fartsskriver data og utarbeide rapporter. Deretter må du gi hver enkelt sjåfør  tilbakemeldinger som viser sjåførens avvik fra reglene om kjøre- og hviletid, arbeidstidsdirektivet og korrekt bruk av fartsskriveren.

Denne oppfølgningen er tidkrevende og krever god innsikt i regelverket. Vi tilbyr derfor en tjeneste hvor vi overtar denne oppfølgningen på vegne av våre kunder. Som kjøreleder mottar du samlerapport for hele bedriften og bruddrapport på hver enkelt sjåfør. Vi tar så kontakt med hver enkelt sjåfør og går igjennom avvik og kommer med tips til forbedring. Deretter sender vi en oppsummering til kjøreleder hver måned. Dere får en egen dedikert transportkonsulent.

Ved kontroll fra Statens vegvesen eller Arbeidstilsynet har du god dokumentasjon på at ditt selskap oppfyller lovens krav til oppfølgning av kjøre- og hviletidsdata.

Er du usikker på om du har full kontroll på gjeldende regelverk i forhold til kjøre- og hviletid, samt arbeidstid for sjåfører?
Blir du frustrert over at sjåførene dine ikke kan forklare og dokumentere brudd og avvik, og kjenner du litt på panikkfølelsen dersom myndighetene varsler en foretakskontroll?

Derfor bør inngå en OPPFØLGINGSAVTALE med oss!
Vi kan regelverket om bruk av fartsskriver!
Vi kan analyse og arkivering av nedlastede data!
Vi kan dette med rapportering i forhold til eventuelle brudd!
Vi kan vise til forbedringer blant både sjåfører og transportforetak!
La våre fagfolk hjelpe deg med alt dette – så kan du bruke tiden din på andre oppgaver for bedriften, samt at du kan sove godt om natten i forkant av en eventuell foretakskontroll.

Vil du vite mer om hvordan din hverdag kan bli bedre?
Ring oss på tlf. 23 37 84 00 – vi gleder oss til å bistå ditt firma!

NEDLASTING

Manuell nedlasting med DLK PRO S

For å kunne laste ned data manuelt, kreves det at man har et nedlastningsverktøy – en nedlastningsnøkkel eller nedlastningspenn er også begrep som brukes. Ved hjelp av denne laster man ned og lagrer «ikke lesbare» filer på enheten. 

Automatisk nedlasting med DLD®II

Den enkleste løsningen er å montere inn en DLD (nedlastningsenhet) i kjøretøyet, samt ha en løsning for analyse og arkivering. Vårt firma leverer løsningen TIS-Web. En DLD må monteres ved vårt verksted, eller et annet godkjent fartsskriververksted. Har man DLD i ett eller flere kjøretøy, vil data fra disse kjøretøyene automatisk komme inn i TIS-Web løsningen og være klare for analyse/arkivering. Automatisk nedlastning krever altså DLD, TIS-Web og at Fartskriver AS har et Bedriftskort (utstedes av Statens vegvesen) for din bedrift stående i en server hos seg. Så enkelt kan det være!

Selvsagt en større investering, men dette hentes fort inn igjen i form av den tiden man ellers må bruke på manuell nedlastning – eventuelt de bøtene du mottar ved å ikke ha dette i orden.  Du får også data fra alle sjåførkort som er brukt i kjøretøyet! Automatiske rapporter kan genereres i TIS-Web og sendes til din e-post for gjennomgang før samtale med sjåfører angående funn.

Arkivering og analyse av data

TIS-web

For arkivering, analyse og bearbeiding av digital fartsskriverdata tilbyr vi det markedsledende systemet, TIS-Web. Dette er et nettbasert system, hvor man slipper datadrift, og sikkerhetskopiering av data, i tillegg er alle regler og lover implementert for å kunne bedrive internkontroll for sjåfører. Systemet er basert på månedsbaserte avgifter, hvor man blir belastet ut i fra det antall sjåfører man arkiverer. TIS-Web er i bruk hos over 1350 transportselskaper i Norge, og Fartskriver AS har en dedikert supportavdeling som daglig bistår brukerne. For nedlasting av data fra sjåførkort og fartsskriver, benyttes DLK (Download Key), Download Terminal Pro, DLD II (download device) eller via integrasjon
med Scania C200, Volvo DynaFleet, MAN RIO og Mercedes Fleetboard.

Med TIS-Web kan man raskt og enkelt arkivere og analysere data fra digital fartsskriver og sjåførkort. De kopierte filene lagres på en server som driftes av VDO, hvor du med ditt firmas egen TIS-Web konto, enkelt kan administrere overføring av data og analyse av både kjøretøy og sjåfør. Du har alltid tilgang til opplysninger som regelverket foreskriver.
Alle data er passordbeskyttet og sikret etter gjeldende regler.

Et godt hjelpemiddel

TIS-Web er ikke bare et arkiveringssystem, men også et utrolig godt hjelpemiddel for den som er ansvarlig for at sjåfører overholder alle regler om kjøre– og hviletid osv.

Nedenfor vises et utdrag fra en bruddrapport.

ressurser

TIS-Web brukermanual

Slik kommer du i gang med å bruke TIS-Web - Programmet for arkivering og analyse av fartsskriver- og kjørekortdata.

KURS FOR DEG SOM KJØRELEDER

Som kjøreleder er det smart å være oppdatert på gjeldende regler og korrekt bruk av fartsskriveren. Vi holder kurs som tar deg igjennom kjøre- og hviletid,  arbeidstid og korrekt bruk av fartsskriveren. Sjekk kalenderen og meld deg på! 

BISTAND VED FORETAKSKONTROLL

Vi tilbyr vår bistand til transportbedrifter som har fått foretakskontroll, men som kanskje ikke helt har oversikt over all data som skal fremlegges, ikke har kapasitet til å gjøre denne jobben skikkelig, eller kanskje ikke kunnskap nok internt til å kunne gjøre dette på best mulig måte.

Kanskje er det også slik at bedriften har gjennomgått en foretakskontroll og at det faktisk er påpekt ulike brudd og bedriften blir anmeldt og ilagt forelegg. Vår oppfordring til bedriften er å ta seg tid til å gjennomgå grunnlaget for eventuelle forelegg nøye før dette vedtas. Vår erfaring er at det er kun mennesker som ilegger forelegg og at det faktisk kan gjøres feil fra politimyndighetene sin side i forhold til det regelverk som gjelder. Vi har eksempler på bedrifter som har bedt oss om hjelp til gjennomgang av grunnlag for forelegg i størrelsesorden fra kr. 25.000,- til kr. 950.000,-. Noen saker har blitt behandlet på nytt og bedriften har fått bøtene kraftig redusert og i et par tilfeller ble saken henlagt på alle punkter etter en grundig gjennomgang fra vår side.

Tips kunden din om at vi kan bistå!