Logo-TeamViewer-2016

Manuell eller automatisk nedlastning av data fra kjøretøy/sjåfør?


Hva velger du eller ditt firma?

Det er lovfestet at man skal laste ned, eller kopiere, som også er en brukt benevnelse i denne sammenheng, data fra kjøretøyets fartsskriver, samt disponerte sjåførkort, hver 28`ende dag – altså én gang pr mnd.

Såfremt man ikke er et enkeltmannsforetak og kun har sin egen kjøring å ha kontroll på, kreves det at man har en løsning som gir lesbare filer, slik at disse kan analyseres. Hensikten med dette er å opplyse sjåfører om eventuelle brudd de måtte ha, slik at dette kan unngås for fremtiden – eller at det faktisk er et brudd hvor gyldig dokumentasjon kan fremvises ved en eventuell kontroll. Videre er man pålagt å arkivere dataene i minimum et år.

Manuell nedlastning
For å kunne laste ned data manuelt, kreves det at man har et nedlastningsverktøy – en nedlastningsnøkkel eller nedlastningspenn er også begrep som brukes. Ved hjelp av denne laster man ned og lagrer «ikke lesbare» filer på enheten. Neste steg i prosessen er å laste filene videre over i et program som gir lesbare filer, som da skal analyseres før de arkiveres. Har man et større antall kjøretøy vil dette være en noe tidkrevende prosess. Dette gjelder spesielt for de transportbedrifter hvor kjøretøyene kanskje ikke er innom et hovedkontor eller en «base» så ofte.

Automatisk nedlastning
Den enkle løsningen er å montere inn en DLD (nedlastningsenhet) i kjøretøyet, samt ha en løsning for analyse og arkivering. Vårt firma leverer løsningen TIS-Web. En DLD må monteres ved vårt verksted, eller et annet godkjent fartsskriververksted. Har man DLD i ett eller flere kjøretøy, vil data fra disse kjøretøyene automatisk komme inn i TIS-Web løsningen og være klare for analyse/arkivering. Her kan man selv sette parameter for hvor ofte man vil at data skal lastes ned fra kjøretøy og inn i TIS-Web (vår standard innstilling er nedlastning hver 14. dag). Automatisk nedlastning krever altså DLD, TIS-Web og at Fartskriver AS har et Bedriftskort (utstedes av Statens vegvesen) for din bedrift stående i en server hos seg. Så enkelt kan det være! Selvsagt en investering mht kjøp av enhet og montering, men dette hentes fort inn igjen i form av den tiden man ellers må bruke på manuell nedlastning. Automatiske rapporter kan genereres i TIS-Web og sendes til din e-post for gjennomgang før samtale med sjåfører angående funn.

Les mer om de ulike løsningene: DLDTIS-WebDLK Pro (nedlastningsverktøy)

Har du spørsmål rundt dette temaet?
Eller erfaringer du vil dele med andre i bransjen?

Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor – ingen spørsmål er dumme! Og kanskje er det mange som lurer på akkurat det samme som deg.

Du kan selvsagt også kontakte oss via e-post eller telefon.