nedlasting av data

Arkivering og analyse med VDO Fleet

For arkivering, analyse og bearbeiding av digital fartsskriverdata tilbyr vi det markedsledende systemet, VDO-Fleet. Dette er et nettbasert system, hvor man slipper datadrift, og sikkerhetskopiering av data, i tillegg er alle regler og lover implementert for å kunne bedrive internkontroll for sjåfører. Systemet er basert på månedsbaserte avgifter, hvor man blir belastet ut i fra det antall sjåfører man arkiverer. VDO-Fleet er i bruk hos over 1350 transportselskaper i Norge, og Fartskriver AS har en dedikert supportavdeling som daglig bistår brukerne. For nedlasting av data fra sjåførkort og fartsskriver, benyttes DLK (Download Key), Download Terminal Pro, DLD II (download device) eller via integrasjon med Scania C200, Volvo DynaFleet, MAN RIO og Mercedes Fleetboard.

Med VDO-Fleet kan man raskt og enkelt arkivere og analysere data fra digital fartsskriver og sjåførkort. De kopierte filene lagres på en server som driftes av VDO, hvor du med ditt firmas egen VDO-Fleet konto, enkelt kan administrere overføring av data og analyse av både kjøretøy og sjåfør. Du har alltid tilgang til opplysninger som regelverket foreskriver.
Alle data er passordbeskyttet og sikret etter gjeldende regler.

Nedenfor vises et utdrag fra en bruddrapport.

VDO-Fleet er ikke bare et arkiveringssystem, men også et utrolig godt hjelpemiddel for den som er ansvarlig for at sjåfører overholder alle regler om kjøre– og hviletid osv.

Hvordan laste ned fartsskriverdata?

Manuell nedlasting med DLK PRO S

For å kunne laste ned data manuelt, kreves det at man har et nedlastningsverktøy – en nedlastningsnøkkel eller nedlastningsenhet er også begrep som brukes. Ved hjelp av denne laster man ned og lagrer «ikke lesbare» filer på enheten. 

Automatisk nedlasting med DLD®II

Den enkleste løsningen er å montere inn en DLD (nedlastningsenhet) i kjøretøyet, samt ha en løsning for analyse og arkivering. Vårt firma leverer løsningen VDO Fleet. En DLD må monteres ved vårt verksted, eller et annet godkjent fartsskriververksted. Har man DLD i ett eller flere kjøretøy, vil data fra disse kjøretøyene automatisk komme inn i VDO Fleet-løsningen og være klare for analyse/arkivering. Automatisk nedlastning krever altså DLD, VDO-Fleet og at Fartskriver AS har et Bedriftskort (utstedes av Statens vegvesen) for din bedrift stående i en server hos seg. Så enkelt kan det være!

Dette er selvsagt en større investering, men det hentes fort inn igjen i form av den tiden man ellers må bruke på manuell nedlasting – eventuelt de bøtene du mottar ved å ikke ha dette i orden.  Du får også data fra alle sjåførkort som er brukt i kjøretøyet! Automatiske rapporter kan genereres i VDO Fleet og sendes til din e-post for gjennomgang før samtale med sjåfører angående funn.