Bli med på Pernilles vei til førerkort på lastebil – klasse C

Pernille jobber i Fartskriver som kundekonsulent og er lidenskapelig opptatt av hester. Som 13-åring ble hun til og med Norgesmester i dressurridning. Sommeren 2023 gjennomførte hun opplæringsløpet i klasse C, med mål om førerkort på lastebil.

Målet med lastebillappen var å kunne kjøre Roger, hennes egen hest, i egen hestebil.
«Det å kunne være selvstendig når jeg skal på stevner etc. og ikke være avhengig av at andre, for eksempel mamma, til å kjøre meg har vært kjempeviktig. Det gir meg frihet» sier Pernille. «Dessuten er det ekstra gøy å lære å kjøre lastebil når man jobber i Fartskriver og snakker med lastebilsjåfører hver eneste dag».

Pernille har vokst opp med en pappa som kjørte rally og som jobbet som lastebilsjåfør, samt en mamma som også jobber i bransjen og har C1 lappen. «Dette har selvfølgelig påvirket meg og gjort meg bilinteressert» forteller Pernille. «Jeg er også glad i nye utfordringer. For noen år siden tok jeg hengerlappen (BE), noe jeg syntes var gøy og utfordrende».

Tid for teori

Det startet med å gå på grunn- og teorikurs med Fartskrivers egen trafikklærer, Morten Kraft.

«Teorikurset var veldig bra og var en god start på løpet mot førerkortet. Det er ganske mye utregninger som er vanskelig å lære seg på egenhånd, men Morten har en egen evne til å lære bort, samt en god struktur» Pernille mener det gjorde det enklere å forstå utregningene. «Han gjorde at jeg forstod sammenhengen i utregningene, ikke bare at vi lærte en metode».

Ifølge trafikklærer Morten har de som gjennomfører teorikurset en helt klar fordel i forhold til å forstå teorien, selv om kurset ikke er obligatorisk i førerkortopplæringen. «Det er mye nytt som skal læres når man skal ta lastebillappen, både nye skilter og trafikkregler, men også hvordan en lastebil fungerer teknisk, utregninger etc. Det er noe helt annet enn teorikurs for personbil» sier Morten.

Pernille mener det fine med teorikurset er at man kan stille spørsmål underveis og få mulighet til å diskutere problemstillinger der og da. «Morten er utrolig god på å la oss tenke selv, han gir oss ikke svaret før vi har gjort oss opp egne tanker om temaene».
Etter teorikurset var gjennomført var det teoriprøve hos Statens vegvesen som stod for tur. «Jeg følte meg godt forberedt, men det er jo alltid litt skummelt å skulle testes».

Endelig få lov til å kjøre lastebil

Med bestått teoriprøve var det tid for kjøretimer.
«Det er viktig å gjøre seg kjent med kjøretøyet» sier Morten, og mener det er viktig å ta seg tid til å se over bilen før man setter seg i bilen. Han ønsker at eleven raskt skal lære seg å stille inn ratt og sete for å få korrekt kjøretilling, samt gå over bilens utstyr. Pernille måtte gå over bilen utvendig, lære seg å kjenne bilens utstyr og funksjoner. «Morten er nøye med dette» sier Pernille, «han vil at vi skal sjekke at alt fungerer som det skal og at utstyret er der det skal, for eksempel kjettinger o.l.»

Før hver kjøretime prates det om hvordan forrige kjøretime gikk, hva var bra og hva bør det fokuseres på denne timen. Morten har en grovplan om hvor det skal kjøres og om dagens kjørerute gjennomgås.

«Under kjøretimene oppfattet jeg alltid Morten som rolig, aldri stresset. Han kunne minne på for eksempel plassering i veibane eller bruk av speil underveis, men aldri harde korrigeringer. Morten er en rolig fyr» forteller Pernille.

Etter kjøringen er det en prat om hvordan kjøretimen har gått. Det er fokus på hva som var bra, Morten og Pernille reflekterer over ting som kan bli bedre. «Vi snakket en del om hvorfor man bør ta enkelte valg i trafikken og hvorfor det å kjøre lastebil er så annerledes enn en personbil» sier Pernille.

Morten legger vekt å lære elevene om fornuftig og økonomisk kjøring, samt å være hensynsfull ovenfor andre trafikanter når man er en stor lastebil. «Det er viktig med refleksjon i denne type opplæring» sier Morten. «Når man kjører lastebil, for eksempel som yrkessjåfør, bør man være mye mer trent enn «hvermannsen» på å lese situasjoner i trafikken». For Morten er det viktig at elevene forstår ansvaret de har når de skal ut på egenhånd i trafikken med stort kjøretøy.

Alltid lurt å være forberedt

Lastsikring:

Alle som skal ta lastebillappen må gjennom noen obligatoriske kurs, og lastsikring er en av disse. Morten starter kursdagen med å fortelle at han i dag skal legge til rette for at elevene skal tenke selv, og hjelpe de finne gode løsninger.

Pernille forteller at det var nyttig å se hvor viktig det er med trygg sikring av last og hvor mange som sannsynligvis ikke har lastet godt nok. «Vi lærte stroppeteknikker i ulike underlag og vinkler, noe som var veldig spennende. Det er ikke slik at man skal sikre last likt uansett. Det var kult å få være den som gjorde det selv og at vi måtte løse utfordringene som lag. Dette gjorde at vi måtte tenke selv og spille på hverandre. Sånn så vi også at det var mulig å løse det på ulike måter og at vi tenker forskjellig».

For Morten er det viktigste å gi elevene evne til å komme opp med de beste lastsikringsmetodene, så de er forberedt når de kommer ut i den virkelige verden. Det er selvfølgelig et regelverk du må følge, men han ønsker ikke å begrense evnen til å tenke selv. «Ofte er lasten du skal sikre ulik fra dag til dag. Elevene må finne løsningene selv.» forteller Morten. «Det er ikke om å gjøre å bli først ferdig, men å komme frem til gode og sikre løsninger.»  Kurset legger stor vekt på at elevene selv skal ta del i undervisningen, med mye praktisk arbeid i tillegg til klasseromsundervisning. 

Ulykkesberedskap:

Ulykkesberedskap er også et av de obligatoriske kursene i klasse C opplæringen. Her får elevene et innblikk i hvilke typer ulykker og uforutsette hendelser de kan møte i trafikken. Det er også et eget segment der elevene får teste hvor svekket syn og reaksjonsevne de har under ruspåvirket tilstand.

Mortens tanker om kurset er at er nullvisjonen, ingen drepte i trafikken, er grunnpilaren i utdanningen. Han ønsker at elevene skal være klar over mulig skadeomfang, både for personer og kjøretøy. «Vi som tungbilførere skal også ha nok kunnskap til å hjelpe til på et skadested. Det ligger i yrkessjåførens liv at man er mer utsatt for å havne i en ulykke eller komme til et skadested i trafikken. Det er viktig at de vet hva de skal gjøre eller hva de kan bidra med i slike tilfeller».

Målet med kurset er å ruste og forbedrede elevene på hvilke situasjoner de kan møte på i trafikken. Det er også viktig å prate om hvor stor skade de kan påføre seg selv og andre hvis de for eksempel kjører i ruspåvirket tilstand eller ikke har hvilt godt nok, hvis de ikke følger trafikkregler etc.

Pernille oppfattet det som skremmende å se hvor galt det kan gå hvis man ikke er hensynsfull nok, ikke følger trafikkreglene eller leser trafikkbildet.  «Det var både morsomt og en tankevekker å teste rusbrillene, man har virkelig ikke kontroll». 

Endelig i mål

11. september var den store dagen, oppkjøringen – som ble bestått med glans. 

Gratulerer Pernille!

Nysgjerrig på lastebillappen?

Førerkort på lastebil kan åpne opp for nye karrieremuligheter. Vi hjelper deg gjerne på vei og legger opp et opplæringsløp som er tilpasset ditt behov. 

Se våre kommende grunn- og teorikurs under.

Hvis du ønsker å booke kurs må grunnkurset og teorikurset bookes hver for seg. For pakkepriser ta kontakt med oss på tlf. 23 37 84 00.