Logo-TeamViewer-2016

Automatisk nedlastning – DLD

DLD – Download device  –  laster data fra kjøretøy/sjåfør automatisk inn i TIS-Web.