Logo-TeamViewer-2016

TIS-Web (Fartsskriverdata)

TIS-Web  –  nettbasert løsning for arkivering og analyse av data fra kjøretøy og sjåfør

Loven krever at man har oversikt over sjåførenes hverdag, både i forhold til regler for kjøre- og hviletid samt arbeidstid. Det betyr at man er nødt til å ha en løsning som gir lesbare filer – jobben er kun halvveis utført når man har lastet ned fra kjøretøy/sjåfør.

Eksempel: Dersom en sjåfør har et brudd på kjøre- og hviletid, så plikter arbeidsgiver å informere sjåføren skriftlig om dette og sjåføren må signere på at informasjonen er mottatt. For at denne lovpålagte rutinen skal kunne gjennomføres, må man ha en løsning som gir lesbare filer.

Les mer om TIS-Web

TIS-Web Avtaleskjema

TIS-Web Brukerveiledning