Logo-TeamViewer-2016

Oppfølgingsavtale / Bistand ved foretakskontroll

OPPFØLGINGSAVTALE
Regelverket stiller følgende krav i forhold til bruk av fartsskriver:
Data fra alle fartsskrivere i firmaets eide, leide og leasede kjøretøy, samt sjåførkortene disponert i disse, skal lastes ned minimum hver 28. dag. Alle dataene må oppbevares på en trygg og sikker måte i minimum 12 måneder. Dataene skal videre analyseres og sjåførene må informeres regelmessig om eventuelle brudd på regelverk.

Vi kan gjøre hverdagen enklere for deg og ditt firma!
Er du lei av å bruke tid på lovpålagt analyse av data fra fartsskriveren?
Er du usikker på om du har full kontroll på gjeldende regelverk i forhold til kjøre- og hviletid, samt arbeidstid for sjåfører?
Blir du frustrert over at sjåførene dine ikke kan forklare og dokumentere brudd og avvik, og kjenner du litt på panikkfølelsen dersom myndighetene varsler en foretakskontroll?

Hvorfor ikke inngå en OPPFØLGINGSAVTALE med oss?
Vi kan regelverket om bruk av fartsskriver!
Vi kan analyse og arkivering av nedlastede data!
Vi kan dette med rapportering i forhold til eventuelle brudd!
Vi kan vise til forbedringer blant både sjåfører og transportforetak!

La våre fagfolk hjelpe deg med alt dette – så kan du bruke tiden din på andre oppgaver for bedriften, samt at du kan sove godt om natten i forkant av en eventuell foretakskontroll.

Vil du vite mer om hvordan din hverdag kan bli bedre?
Ring oss på tlf. 23 37 84 00 – vi gleder oss til å bistå ditt firma!

BISTAND VED FORETAKSKONTROLL
Vi tilbyr også vår bistand til transportbedrifter som har fått foretakskontroll, men som kanskje ikke helt har oversikt over all data som skal fremlegges, ikke har kapasitet til å gjøre denne jobben skikkelig, eller kanskje ikke kunnskap nok internt til å kunne gjøre dette på best mulig måte.

Kanskje er det også slik at bedriften har gjennomgått en foretakskontroll og at det faktisk er påpekt ulike brudd og bedriften blir anmeldt og ilagt forelegg. Vår oppfordring til bedriften er å ta seg tid til å gjennomgå grunnlaget for eventuelle forelegg nøye før dette vedtas. Vår erfaring er at det er kun mennesker som ilegger forelegg og at det faktisk gjøres feil fra politimyndighetene sin side i forhold til det regelverk som gjelder. Vi har eksempler på bedrifter som har bedt oss om hjelp til gjennomgang av grunnlag for forelegg i størrelsesorden fra kr. 25.000,- til kr. 400.000,-. Noen saker har blitt behandlet på nytt og bedriften har fått bøtene kraftig redusert og i ett tilfelle ble saken henlagt på alle punkter etter en grundig gjennomgang fra vår side.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift ved foretakskontroll?
Ring oss på tlf. 23 37 84 00 – vi gleder oss til å bistå ditt firma!