Fartskriver Trafikkskole - klasse c

Har du lyst til å ta førerkort klasse C? Vi hjelper deg på vei.

For å ta lappen på lastebil klasse C må man oppfylle noen krav:

Aldersgrense for å ta teoriprøve i klasse C er 20,5 år. 

Nedre aldersgrense for å ta teoriprøve i klassene C, CE, D og D1 kan være lavere hvis du har påbegynt eller fullført opplæring etter yrkessjåførforskriften. 

Kilde: vegvesen.no

Regelverk: Yrkessjåførforskriften (Lovdata)

Du må allerede ha førerkort klasse B for personbil. Dette kreves som et grunnlag før du kan begynne opplæringen for klasse C.

De som skal ha førerkort i gruppe 2 (klasse C) må alltid ha helseattest fra lege.

Legen vurderer om du oppfyller helsekravene, og gir en «sakkyndig vurdering» til vegmyndighetene. Det er vegmyndighetene som avgjør om du får førerkort eller ikke.

Etter at du har vært hos legen må du levere helseattesten på en av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner. Du kan levere den ved å møte opp personlig eller sende den i posten til en av trafikkstasjonene. Enkelte leger har også teknisk mulighet til å sende helseattesten digitalt. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. 

Kilde: helsenorge.no

Du må gjennomføre og bestå  obligatorisk grunnkurs + teorikurs spesielt rettet mot førerkort klasse C. Dette kurset omfatter opplæring i blant annet lastsikring, kjøre- og hviletid og kjøretøyets tekniske krav.

Vi tilbyr fullstendig teoretisk opplæring for førerkort klasse C. Ønsker du en skreddersydd løsning? Send oss en e-post på trafikkskole@fartskriver.no.

Etter å ha gjennomført den teoretiske undervisningen, må du starte den praktiske opplæringen med lastebil med en godkjent trafikklærer. 

Neste grunnkurs + teorikurs starter

4. september

Grunnkurs + teorikurs

Velkommen til grunnkurs + teorikurs til førerkort klasse C hos oss på Berger.
Påmelding

Vi starter med YSK-grunnutdanning

16. oktober

YSK-grunnutdanning (140t)

Velkommen til YSK-grunnutdanning godstransport for deg som ønsker å bli yrkessjåfør. Kurset holdes hos oss på Berger.
Påmelding

Velg ønsket dato i vår kurskalender for å melde deg på grunnkurs + teorikurs

 1. Velg klasse – Lastebil
 2. Velg deretter Grunnkurs eller Teorikurs i nedtrekksmenyen
 3. Finn ønsket dato
 4. Klikk på kurset du ønsker – bestill

(Skal du ha både Grunnkurs og Teorikurs må disse bestilles hver for seg)

For påmelding / prisforespørsel send oss en mail på trafikkskole@fartskriver.no, ring oss på tlf. 23 37 84 00 eller fyll ut vårt kontaktskjema.

Kontakt oss

Tilbakemeldinger fra trafikkskoleelever:

Vi tilbyr følgende kurs og kompetanse for tungbil:

KLASSE C

Fullstendig trafikkopplæring for førerkort klasse C - lastebil over 3 500 kg. Ta kontakt med oss via skjemaet for en skreddersydd løsning.

YRKESSJÅFØRKOMPETANSE

Vi tilbyr YSK-etterutdanning, både gods- og persontransport for deg som kjører buss, minibuss, lastebil eller vogntog mot vederlag.

ADR - FARLIG GODS

Vi tilbyr grunnkurs i ADR - farlig gods og tilhørende påbyggsmoduler for klasse 1 og tank. Meld deg på her!

PAKKETILBUD

Fra førerkortklasse C1 til førerkortklasse C
21 050,- Prisen inkluderer:
 • Teorikurs klasse C
 • Lærebok
 • Trinnvurdering trinn 2
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Sikkerhetskurs på vei
 • 5 kjøretimer
 • Førerprøve

MESSETILBUD

Fra førerkortklasse B til førerkortklasse C
25 000,- Prisen inkluderer:
 • Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Teorikurs klasse C
 • Lærebok
 • Trinnvurdering trinn 2
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Sikkerhetskurs på veg
 • 10 kjøretimer
 • Sikring av last (9 timer)
 • Ulykkeberedskapskurs (9 timer)
 • Førerprøve
Populær!

PAKKETILBUD

Fra førerkortklasse D til førerkortklasse C
19 450,- Prisen inkluderer:
 • Teorikurs klasse C
 • Lærebok
 • Trinnvurdering trinn 2
 • Trinnvurdering trinn 3
 • 5 kjøretimer
 • Sikring av last (9 timer)
 • Førerprøve

Hvem er vi?

Fartskriver Trafikkskole er en ung trafikkskole, der første kull med elever startet høsten 2022.  Vi  har allikevel lang erfaring  innenfor yrkessjåførkompetanse, og vi har hentet inn en av Norges beste trafikklærere,  som jobber for at du skal lykkes med tungbillappen. Les om vår historie her.

Vi tilbyr både ferdige pakkeløsninger fra ulike førerkortklasser til førerkort klasse C, samt at vi kan tilpasse opplæringen etter ditt behov. Hos oss finner du alle kurs og trinnevalueringer du trenger for å fullføre førerkortopplæringen i klasse C, samt at vi tilbyr flere yrkessjåførkurs. Har du ulike behov, skreddersyr vi løsninger for at du skal lykkes.