Automatisk nedlasting, oppfølging av sjåfører

Trygghet for oss og sjåførene. Fokus på kjøre- og hviletid gjør det mulig for oss å etterleve regelverket som er til det beste for sjåføren. Det er viktig at vi har sjåføren i fokus.

«Avtalen med Fartskriver kom på plass etter vi gjorde en intern undersøkelse der vi erkjente at rutinene rundt kjøre- og hviletid kunne være bedre for å etterleve regelverket. Med ca 50 sjåfører er den lovpålagte oppfølgingen krevende, både tids- og fagmessig.»

Veidekke Industri – Forretningsområde Drift og vedlikehold har siden 2017 vært kunde hos Fartskriver AS. Løyveansvarlig Anders Skredshol er Fartskrivers kontaktperson hos Veidekke.

«Alt blir så enkelt med automatisk nedlasting. Vi har det i alle bilene våre, men unntak av ett par biler med EFAS-skrivere. Der benytter vi manuell nedlasting.»
Til tross for ulike bilmerker i kjøreføyflåten, lastes fartsskriver- og kjørekortdata inn i samme software: TIS-Web. Skredshol forteller at det var helt avgjørende ved valg av leverandør; At man kunne samle alle nedlastinger på ett sted – det kan man i TIS-Web.

Brukervennlig system
«TIS-WEB er velig brukervennlig og har en god serverløsning som gjør at vi kan jobbe raskt – det er helt avgjørende. Et pluss er at alle biler snakker med TIS-Web – vi behøver ikke forholde oss til flere program med forskjellige innlogginger.  De bilene med EFAS skrivere laster vi dataene manuelt med Download Key (DLK); Også her går dataene inn i TIS-Web.

Skredshol bruker TIS-Web jevnlig – her får han god oversikt over alle kjøretøy, og sørger for å plassere sjåførene til riktig avdeling. Systemet er godt for å holde god oversikt. Samtidig er Veidekke trygge på at dataene bevares trygt – de forventer det.  

Fokus på kjøre- og hviletid gjør det mulig for oss å etterleve regelverket som er til det beste for sjåføren. Det er viktig at vi har sjåføren i fokus.

Sjåførene følges opp
Oppfølgingen av sjåførene er det Fartskriver som tar seg av – det er den nye rutinen.
«Vi forhåndsbestemmer hva slags type arbeid som skal gjøres i unntakskjøring og i vanlig drift. Denne planen gir vi til vår transportkonsulent hos Fartskriver slik at han vet hva vi skal fokusere på i perioden framover. Transportkonsulenten gjør videre all jobb med oppfølgingen: Han analyseres dataene som kommer inn i TIS-Web, lager en samlet rapport for oss og sender bruddbrev direkte til sjåførene».

Skredshol forteller at det er godt å ha en nøytral part som tar seg av oppfølgingen når sjåfører har hatt brudd. Transportkonsulenten hjelper både sjåfør og kjøreleder med å tolke reglementet og avkrefter myter. Veidekkes sjåfører har siden oppfølgingen startet blitt mer oppmerksomme på de bruddene de gjør, og dokumenterer disse med nødvendig utskrift. Den gode rutinen gjør at bruddprosenten blir lavere.  «Er det sjåfører med gjentatte brudd blir jeg gjort oppmerksom på det slik at vi kan følge opp dette internt».

Tidsbesparende er det også å overlate dette arbeidet til ekspertene. «Kunnskapsnivået hos Fartskriver er høyt og vi opplever at de har godt innblikk i bransjen. De har forståelse for de utfordringer som vi kjøreledere eller sjåfører har.»

Trygghet for oss og sjåførene
«Fokus på kjøre- og hviletid gjør det mulig for oss å etterleve regelverket som er til det beste for sjåføren. Det er viktig at vi har sjåføren i fokus. Konsekvensene av å ikke etterleve reglene kan være store for både sjåførene og firmaet.  Rutinen vi har, gjør at vi kan ta det med ro i forkant av et tilsyn; da er det bare å «hoste» opp dataene veldig enkelt» avslutter Skredshol.

Tjenester som er nevnt i denne artikkelen er automatisk nedlasting og oppfølging av sjåfører.
Du kan lese mer om tjenestene og vilkår som gjelder her