TEKNIKER

ved fartsskriververksted

Denne siden er dedikert til deg som jobber på fartsskriververksted. Her finner du ressurser, kurs og tjenester som forenkler din hverdag i verkstedet.

TEKNIKER

ved fartsskriververksted

Denne siden er dedikert til deg som jobber på fartsskriververksted. Her finner du ressurser, kurs og tjenester som forenkler din hverdag i verkstedet.

SERVICEAVTALE FOR FARTSSKRIVERVERKSTED

Vårt supportsenter besvarer alle spørsmål knyttet til bruk og vedlikehold av verkstedutstyr kjøpt hos oss. Vår åpningstid er mandag-torsdag 7.30-16 og fredag 8-14.

Vår utvikleravdeling sørger for at ditt verkstedutstyr alltid har siste versjon av programvareoppdateringer, nødvendige sikkerhetsoppdateringer og feilretting ved behov. Dette skjer helt automatisk hver eneste natt.
For å tilfredsstille stadig nye myndighetskrav, nye fartsskriverprodusenter, fartsskrivermodeller og ny funksjonalitet inkluderes alle fremtidige generasjon 4.x lisenser. Disse koster normalt 4-8.000,- per lisens og det forventes minimum 2-3 slike per år fremover.
Svært mange av våre forhandlere har i dag et lisensbibliotek som ikke oppfyller Statens Vegvesen sitt krav til fartsskriververksteder. Uavhengig av dagens lisensstatus får ditt verksted nå tilgang til Intellic DTCO EFAS lisens, Stoneridge DTCO lisens, VDO DTCO 3.0 lisens og VDO DTCO 4.0 lisens.
Ved montering av ny KITAS-giver eller bytte av plombe ved 2-års kontroll er man pålagt å registrere og lagre nytt plombenummer. Ved å scanne KITAS QR-kode med VDO WorkshopTab registreres KITAS serienummer automatisk sammen med kalibreringsdata. Ved myndighetskontroll er oversikten tilgjengelig for inspeksjon.
Samtlige gjennomførte kalibreringsrapporter skal oppbevares sikkert og tilgjengelig for inspeksjon i angitt tidsperiode. Ved bruk av VDO WorkshopTab lagres denne automatisk i vårt datasenter i tråd med myndighetskrav.

Standard fabrikkgaranti på din VDO WorkshopTab er 12 mnd. fra kjøpsdato.

Serviceavtalen utvider denne garantitiden med 24. mnd. til totalt 36 mnd.

Det er krav om at samtlige autoriserte fartsskriververksted kan betjene analoge fartsskrivere, digitale fartsskrivere og smart fartsskriver. Dette kontrolleres jevnlig av Statens Vegvesen. Under dekning av serviceavtalen får dere 30% rabatt på kjøp av lovpålagt analogt verkstedutstyr. Vi tilbyr både tradisjonell CTC og den mer moderne analoge utstyrspakken til WorkshopTab.

Under serviceavtalen tilbyr vi ekstra rabatt på KITAS-giver, giverkabler, plomber, batterier, skiver, skrivere, utskriftspapir, kalibreringsrapporter og annet forbruksmateriell.

Statens gjennomfører regelmessig kontroll av fartsskriververkstedenes kvalitetssikringssystem. Kontrollen gjennomføres ved oppmøte og ved krav om innsending av kvalitetssikringssystemet i sin helhet. Regelverket er komplekst og oppdateres i takt med endringer i lover, forskrifter og EU-forordninger.  For å gjøre hverdagen til fartsskriververkstedets ansvarlige leder så grei som mulig har vi utarbeidet et standard kvalitetssikringssystem. Systemet er i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og tilpasses til hvert enkelt verksted. Vi følger med på endringer i myndighetskrav og holder dere oppdatert. Denne tjenesten er inkludert i serviceavtalen.

Avtaleperioden er f.o.m. kjøpsdato og de påfølgende 36 mnd. Avtalen forlenges deretter automatisk med 12 nye måneder, med mindre oppsigelse er oss i hende innen senest 3 måneder før avtalefornyelse. Avtalen er ikke oppsigelig i avtaleperioden. Serviceavtalen faktureres kvartalsvis.  

HAR DU EN KUNDE SOM HAR FORETAKSKONTROLL?

Vi tilbyr vår bistand til transportbedrifter som har fått foretakskontroll, men som kanskje ikke helt har oversikt over all data som skal fremlegges, ikke har kapasitet til å gjøre denne jobben skikkelig, eller kanskje ikke kunnskap nok internt til å kunne gjøre dette på best mulig måte.

Kanskje er det også slik at bedriften har gjennomgått en foretakskontroll og at det faktisk er påpekt ulike brudd og bedriften blir anmeldt og ilagt forelegg. Vår oppfordring til bedriften er å ta seg tid til å gjennomgå grunnlaget for eventuelle forelegg nøye før dette vedtas. Vår erfaring er at det er kun mennesker som ilegger forelegg og at det faktisk kan gjøres feil fra politimyndighetene sin side i forhold til det regelverk som gjelder. Vi har eksempler på bedrifter som har bedt oss om hjelp til gjennomgang av grunnlag for forelegg i størrelsesorden fra kr. 25.000,- til kr. 950.000,-. Noen saker har blitt behandlet på nytt og bedriften har fått bøtene kraftig redusert og i et par tilfeller ble saken henlagt på alle punkter etter en grundig gjennomgang fra vår side.

Tips kunden din om at vi kan bistå!

KURS FOR FARTSSKRIVERVERKSTED

Se kurskalender for alle våre kurs

RESSURSER

Returskjema for garanti- og reparasjonssaker

Returskjemaet benyttes ved innsendelse av produkter i forbindelse med reparasjon- og garantisaker. Fyll ut skjema og send. Alle felter merket * Må fylles ut.

VIKTIG: Du får en kopi av skjema tilsendt per e-post Send kopi av skjema sammen med varen til oss.

Vennligst benytt sporbar pakke / levering ved forsendelse av varen til Fartskriver. Som sendes til:

Fartskriver AS
Bølervegen 40
2016 Frogner