Logo-TeamViewer-2016
Bølervegen 40 - fartskriver
Digital-fartsskriver-foto

Digitale fartsskrivere

EU besluttet allerede i 1998 å innføre bruken av digital fartsskriver. Digital fartsskriver ble innført på alle fartsskriverpliktige kjøretøy i Europa fra 1. mai 2006. I Norge ble krav om digital fartsskriver på alle ”fartsskriverpliktige kjøretøy” innført fra 9. desember 2006. I dag er det kun digital fartsskriver som brukes på nye kjøretøy.

Hensikten med digital fartsskriver
Hensikten med digital fartsskriver er å forenkle bruken av fartsskriver, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Det bidrar til økt trafikksikkerhet, forbedrer sjåførens arbeidsmiljø, og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Til det digitale fartsskriversystemet hører også 4 ulike fartsskriverkort. Forskjellige typer informasjon lagres på sjåførens personlige kort og i den digitale fartsskrivers minne.

De fire typer fartsskriverkort, som alle utstedes av Statens vegvesen, er:
Sjåførkort (personlig kort) – dette kan fra 17.04.18 bestilles/fornyes via nettsiden til Statens vegvesen
Bedriftskort (firma) – her må søknad fylles ut og tas med til din nærmeste SVV-avdeling. Søknadsskjema for Bedriftskort
Kontrollkort (myndigheter)
Verkstedkort (godkjent mekaniker/verksted)

Sjåførkortet kan kontrolleres av myndighetene ved at de benytter et kontrollkort. Bedriftskortet brukes for å beskytte firmaopplysninger i fartsskriveren og for å få ut data fra fartsskriveren. Fartsskriverens data kan overføres til transportbedriften ved hjelp av bedriftskortet og en downloadkey eller automatisk trådløst via DLD. Verkstedkortet brukes av de godkjente fartsskriververksteder for installasjon og kalibrering av de digitale fartsskrivere.